Erasmus plus

      Нема коментара на Erasmus plus

Erasmus plus je program Evropske unije namenjen finansiranju razli?itih edukativnih, kulturnih i sportskih programa sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja 싸이 메라 다운로드. Program ?e trajati u periodu od 2014. do 2020. godine.

 Programom Erasmus+ objedinjena su ?etiri programa u kojima je Srbija u?estvovala u periodu od 2007 One piece film gold download. do 2013. godine: Tempus, Erazmus Mundus, Program za celoživotno u?enje i program Mladi u akciji.

Osnovna razlika izme?u Erasmus i Erasmus+ programa jeste ve?i broj stipendija kao i finansiranje projekata iz oblasti sporta 투어팁스 다운로드. Zemlje koje u?estvuju u ovom programu su sve zemlje Evropske unije kao i Island, Norveška, Turska i Makedonija. Partnerske zemlje, me?u kojima je i Srbija, imaju ograni?en izbor stipendija za razliku od programskih zemalja 외국에서 영화 다운로드.

Još jedna od novina koje postoje u okviru Erasmus+ programa jeste mobilnost osoba na svim obrazovnim nivoima. Tako pored studentskih razmena, master i doktorskih studija, postoje i kursevi za usavršavanje i obuku profesora, administrativnog osoblja kao i mogu?nost sticanja prakse Simplemp3. Prilikom realizacije programa treba imati u vidu da su fakulteti ti koji potpisuju ugovor o priznanju završenog programa. To zna?i da ?e bodovi ste?eni u?eš?em u studentskoj razmeni biti akreditovani Running Man Superimposer. U Srbiji je Erasmus+ program ostvario saradnju sa fakultetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Erasmus+ podrazumeva dvosmernu razmenu studenata izme?u programskih i partnerskih zemalja 삼성 이지 프린터 매니저 다운로드. U?esnici ostvaruju pravo studiranja u inostranstvu do dvanaest meseci po nivou studija. Kriterijum za odabir kandidata je prvenstveno ostvareni akademski uspeh 사진 편집 어플 다운로드.

Stipendija uklju?uje:

 • Troškove školarine
 • Mese?ni džeparac fl studio apk 다운로드. Studenti osnovnih i master studija dobijaju džeparac u iznosu od 1000 evra, dok studenti doktorskih studija dobijaju 1400 evra mese?no.
 • Pokri?e troškova preseljenja, prevoza i upisa (4000 evra godišnje za studente osnovnih i master studija, odnosno 7500 evra godišnje za doktorske studije) 절대남자 다운로드.
 • Zdravstveno osiguranje u?esnika

Neophodni uslovi i dokumentacija

Treba imati u vidu da se dokumentacija razlikuje od programa do programa, te se kandidatima savetuje da se informišu o potrebnim dokumentima pre podnošenja prijave za željenu stipendiju. Najve?i broj obrazovnih ustanova koje u?estvuju u Erasmus+ programu postavlja slede?e uslove:

Osnovni uslov je da kandidat bude redovni student na nekom od Univerziteta u Srbiji. Student koji se prijavljuje mora imati završenu prvu godinu studija, odnosno postignutih 60 ESPB. Kandidat može biti i diplomirani student.

Potrebna dokumenta:

 • Kopija pasoša
 • Potvrda o statusu studenta
 • Transkript ocena (lista položenih ispita i postignut uspeh studenta)
 • Learning agreement (ugovor koji garantuje da ?e bodovi koje student stekne tokom razmene biti priznati)
 • CV
 • Pismo preporuke profesora sa mati?nog fakulteta
 • Potvrda znanja engleskog jezika ili jezika koji se govori u zemlji u kojoj se vrši razmena
 • Ukoliko je kandidat diplomirani student, neophodno je da zajedno sa navedenom dokumentacijom priloži i diplomu osnovnih studija

* Pojedini dokumenti moraju biti prevedeni na engleski jezik od strane sudskog tuma?a. U ugovoru je uvek nazna?eno koji su to dokumenti. Dokumenti se šalju u elektronskoj formi te ih treba skenirati.

Za dodatne informacije kandidat se može obratiti Kancelariji za me?unarodnu saradnju Univerziteta kom pripada:

Beograd

Novi Sad

Niš

Kragujevac

Ukoliko želite da saznate više o programu Erasmus+ posetite njihovu web stranicu.

Izvor: Fondacija TEMPUS- Erasmus kancelarija u Srbiji

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *