Svetski Omladinski Talas traži nove članove

      Нема коментара на Svetski Omladinski Talas traži nove članove

Omladinsko udruženje „Svetski omladinski talas“ raspisuje konkurs za prijem novih ?lanova za Organizacioni tim projekta Me?unarodna studentska nedelja u Beogradu 2016 (eng 카트 라이더 게임 다운로드. International Student Week in Belgrade 2016 – ISWiB 2016).

otvorene_prijave

Organizaciju Svetski omladinski talas ?ini grupa studenata i mladih profesionalaca, sa idejom da mladim ljudima u Srbiji daju šansu da predstave svoje ideje, razmišljanja i ube?enja kao i da ih poveže na globalnom nivou kroz projekte koji promovišu kulturu i obrazovanje online lecture. Od 2006. godine, udruženje aktivno radi na realizaciji jednog od najve?ih studentskih manifestacija u ovom delu Evrope – Me?unarodnoj studentskoj nedelji u Beogradu 소주한잔 mp3 다운로드. Radi se o studentskom festivalu obrazovnog i kulturno – umetni?kog karaktera, koji svake godine okupi oko 150 studenata iz zemlje i inostranstva iz preko 40 zemalja sveta 외식하는날 다운로드. Tim povodom, udruženju su potrebni su novi ?lanovi koji bi se aktivno priklju?ili timu mladih, proakativnih i entuzijasti?nih ljudi rade?i na pripremi i realizaciji „ISWiB“ projekta so-so-in-one mp3. Konkurs se raspisuje za nove ?lanove u okviru navedenih sedam podtimova:

 1. Edu tim (Educational Programme Team – Tim za edukativni program):
 • tim zadužen za organizaciju edukativnog dela festivala (radionice, predavanja, panel diskusije);
 • razra?uje koncept radionica;
 • planira i realizuje Open Debate Games;
 • pronalazi i komunicira sa partnerskim organizacijama projekta;
 • pronalazi relevantne predava?e;
 • komunicira sa predava?ima i gostima uklju?enim u edukativni deo festivala;
 • osmišljava ceremoniju sve?anog zatvaranja 철가방 우수氏 다운로드.
 1. IntCom tim (International Communication Team – Tim za me?unarodnu komunikaciju):
 • tim koji obavlja odabir u?esnika festivala;
 • komunicira sa u?esnicima pre, tokom i posle festivala;
 • zadužen za koordinaciju u?esnika tokom festivala;
 • uspostavlja kontakt sa stranim organizacijama i univerzitetima;
 • saradjuje sa drugim studentskim festivalima u okviru SOrCE mreže (Students Organizing Conferences Everywhere);
 • sara?uje sa ambasadama i odeljenjem za viznu politiku u cilju obezbe?ivanja viza za u?esnike Download Civilization 4 Uninstalled.
 1. HR tim (Human Resources Team – Tim za ljudske resurse):
 • tim koji obavlja odabir volontera;
 • priprema i realizuje treninge za ?lanove Organizacionog tima;
 • priprema i realizuje treninge za volontere;
 • koordiniše rad svih volontera tokom festivala 카톡 내용 다운로드.
 1. FR tim (Fund Raising Team):
 • tim zadužen za kreiranje strategije prikupljanja sredstava za realizaciju festivala;
 • uspostavlja kontakt sa potencijalnim sponzorima i donatorima;
 • kreira sponzorske ponude;
 • komunicira sa sponzorima i donatorima Max & Ruby.
 1. PR tim (Public Relations Team – Tim za odnose sa javnoš?u)
 • tim zadužen za promociju organizacije (Svetskog omladinskog talasa) i ISWiB-a kao projekta;
 • kreira medijsku strategiju projekta;
 • aktivno održava i ažurira profile projekta i organizacije na društvenim mrežama;
 • piše saopštenje i pozive za medije;
 • komunicira sa medijima pre, tokom i posle festivala God through you.
 1. Event Team;
 • tim zadužen za pripremu i realizaciju kulturno – umetni?kih doga?aja tokom festivala;
 • osmišljava koncept zabavnog dela programa festivala;
 • komunicira sa partnerima angažovanim u okviru zabavnog i kulturno – umetni?kog dela festivala.
 1. IT & Design Team (Information Technologies & Design Team)
 • tim zadužen za razvoj i ažuriranje sajta;
 • razvija i održava mobilne aplikacije;
 • osmišljavanje i izrada vizuelnog imidža projekta;
 • tehni?ka podrška na svim doga?ajima;
 • podrška PR timu u izradi promotivnog materijala.

Ono što oni nude:

 • profesionalno usavršavanje u omladinskom nevladinom sektoru;
 • upoznavanje sa radom u oblasti omladinskog aktivizma
 • rad u multikulturalnom okruženju tokom festivala.

Ono što oni traže:

 • studente svih profesionalnih usmerenja;
 • koji žive u Beogradu;
 • sa dobrim poznavanjem engleskog jezika;
 • koji imaju volju za timskim radom u neformalnom okruženju.

Na?in prijave: poslati svoj CV na hr@iswib.org (u mejlu naglasiti za koji tim/timove se prijavljujete).

Konkurs je otvoren do 14.10.2015. do kraja dana.

Neblagovremene i nepotpune prijave ne?e biti uzete u razmatranje. Kandidati koji u?u u uži krug bi?e pozvani na intervju. Za sva pitanja možete se obratiti putem hr@iswib.org.

Izvor: ISWIB

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *