Svetski Omladinski Talas traži nove članove

Omladinsko udruženje „Svetski omladinski talas“ raspisuje konkurs za prijem novih ?lanova za Organizacioni tim projekta Me?unarodna studentska nedelja u Beogradu 2016 (eng. International Student Week in Belgrade 2016 – ISWiB 2016).

otvorene_prijave

Organizaciju Svetski omladinski talas ?ini grupa studenata i mladih profesionalaca, sa idejom da mladim ljudima u Srbiji daju šansu da predstave svoje ideje, razmišljanja i ube?enja kao i da ih poveže na globalnom nivou kroz projekte koji promovišu kulturu i obrazovanje. Od 2006. godine, udruženje aktivno radi na realizaciji jednog od najve?ih studentskih manifestacija u ovom delu Evrope – Me?unarodnoj studentskoj nedelji u Beogradu. Radi se o studentskom festivalu obrazovnog i kulturno – umetni?kog karaktera, koji svake godine okupi oko 150 studenata iz zemlje i inostranstva iz preko 40 zemalja sveta. Tim povodom, udruženju su potrebni su novi ?lanovi koji bi se aktivno priklju?ili timu mladih, proakativnih i entuzijasti?nih ljudi rade?i na pripremi i realizaciji „ISWiB“ projekta. Konkurs se raspisuje za nove ?lanove u okviru navedenih sedam podtimova:

 1. Edu tim (Educational Programme Team – Tim za edukativni program):
 • tim zadužen za organizaciju edukativnog dela festivala (radionice, predavanja, panel diskusije);
 • razra?uje koncept radionica;
 • planira i realizuje Open Debate Games;
 • pronalazi i komunicira sa partnerskim organizacijama projekta;
 • pronalazi relevantne predava?e;
 • komunicira sa predava?ima i gostima uklju?enim u edukativni deo festivala;
 • osmišljava ceremoniju sve?anog zatvaranja.
 1. IntCom tim (International Communication Team – Tim za me?unarodnu komunikaciju):
 • tim koji obavlja odabir u?esnika festivala;
 • komunicira sa u?esnicima pre, tokom i posle festivala;
 • zadužen za koordinaciju u?esnika tokom festivala;
 • uspostavlja kontakt sa stranim organizacijama i univerzitetima;
 • saradjuje sa drugim studentskim festivalima u okviru SOrCE mreže (Students Organizing Conferences Everywhere);
 • sara?uje sa ambasadama i odeljenjem za viznu politiku u cilju obezbe?ivanja viza za u?esnike.
 1. HR tim (Human Resources Team – Tim za ljudske resurse):
 • tim koji obavlja odabir volontera;
 • priprema i realizuje treninge za ?lanove Organizacionog tima;
 • priprema i realizuje treninge za volontere;
 • koordiniše rad svih volontera tokom festivala.
 1. FR tim (Fund Raising Team):
 • tim zadužen za kreiranje strategije prikupljanja sredstava za realizaciju festivala;
 • uspostavlja kontakt sa potencijalnim sponzorima i donatorima;
 • kreira sponzorske ponude;
 • komunicira sa sponzorima i donatorima.
 1. PR tim (Public Relations Team – Tim za odnose sa javnoš?u)
 • tim zadužen za promociju organizacije (Svetskog omladinskog talasa) i ISWiB-a kao projekta;
 • kreira medijsku strategiju projekta;
 • aktivno održava i ažurira profile projekta i organizacije na društvenim mrežama;
 • piše saopštenje i pozive za medije;
 • komunicira sa medijima pre, tokom i posle festivala.
 1. Event Team;
 • tim zadužen za pripremu i realizaciju kulturno – umetni?kih doga?aja tokom festivala;
 • osmišljava koncept zabavnog dela programa festivala;
 • komunicira sa partnerima angažovanim u okviru zabavnog i kulturno – umetni?kog dela festivala.
 1. IT & Design Team (Information Technologies & Design Team)
 • tim zadužen za razvoj i ažuriranje sajta;
 • razvija i održava mobilne aplikacije;
 • osmišljavanje i izrada vizuelnog imidža projekta;
 • tehni?ka podrška na svim doga?ajima;
 • podrška PR timu u izradi promotivnog materijala.

Ono što oni nude:

 • profesionalno usavršavanje u omladinskom nevladinom sektoru;
 • upoznavanje sa radom u oblasti omladinskog aktivizma
 • rad u multikulturalnom okruženju tokom festivala.

Ono što oni traže:

 • studente svih profesionalnih usmerenja;
 • koji žive u Beogradu;
 • sa dobrim poznavanjem engleskog jezika;
 • koji imaju volju za timskim radom u neformalnom okruženju.

Na?in prijave: poslati svoj CV na hr@iswib.org (u mejlu naglasiti za koji tim/timove se prijavljujete).

Konkurs je otvoren do 14.10.2015. do kraja dana.

Neblagovremene i nepotpune prijave ne?e biti uzete u razmatranje. Kandidati koji u?u u uži krug bi?e pozvani na intervju. Za sva pitanja možete se obratiti putem hr@iswib.org.

Izvor: ISWIB

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *