Konkurs za dodelu studentskih stipendija za školsku 2015/2016. godinu

Ministarstvo prosvete,  nauke i tehnološkog razvoja raspisuje konkurs za dodelu studentskih stipendija za školsku 2015/2016. godinu. Rok za prijavljivanje na konkurs je od 1. do 31. oktobra 2015 godine.

college-diploma-hat-jpg-1

  • Uslovi za dodelu studentskih stipendija

Pravo na studentsku stipendiju, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji  nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu najmanje 9,00 (devet) i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija i studenti drugog stepena studija koji nisu u radnom odnosu, koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog stepena i  ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i pravilnikom.

  • Kandidati iz  osetljivih društvenih grupa    

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, deca bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, romska nacionalna manjina, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima, lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, izbeglice i raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenog broja, primenom blažih kriterijuma, u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa prijavljuju se na konkurs pod uslovom da su studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije,  koji su   prvi put upisani u zimski semestar studija, koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju upisali narednu godinu studija i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Broj studentskih stipendija utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu.

  • Rok za podnošenje dokumenata

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 1. do 31. oktobra 2015. godine. Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

  • Postupak

Kandidat za dobijanje studentske stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom visokoškolskoj ustanovi u koju je upisan.
Visokoškolske ustanove od 1. do 5. novembra 2015.godine, uz sačinjen  i overen kontrolni spisak prijavljenih kandidata (na obrascu koji je sastavni deo Konkursa) dostavljaju podneta konkursna dokumenta, zavisno od svog sedišta, odgovarajućoj službi za sprovođenje konkursa, prema uputstvu za sprovođenje konkursa.
Izvod iz utvrđenog predloga rang-liste kandidata dostavlja se odgovarajućim visokoškolskim ustanovama u koje su upisani kandidati za dobijanje studentske stipendije.

  • Isplata stipendija

Studentu se isplaćuje studentska stipendija u 10 jednakih mesečnih rata.

Više informacija o stipendiji pogledajte ovde.

Izvor: PortalMladi.com

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *