Volontiranje na projektu Explore Russia

      Нема коментара на Volontiranje na projektu Explore Russia

Global Citizen program organizuje volonitranje iz oblasti Culture na projektu “Explore Russia” u Rusiji. Realizacija projekta i trajanje prakse: 25 Download Athena. jul – 10. Septembar. Datum isteka: 15.06.2015.

Global Citizen je internacionalni program volontiranja namenjen mladim ljudima koji žele da rade na li?nom usavršavanju, otkrivanju novih i širenju svoje kulture 아프리카 티비 다시보기 다운로드. Global Citizen ?ini mreža projekata širom sveta na teme poput multikulturalnosti, tolerancije, edukacije mladih i širenja svesti o globalnim problemima poput ljudskih prava, edukacije i liderstva 한글 포토샵 다운로드. Kroz timski rad, u internacionalnom okruženju, sti?ete iskustvo u nevladinim ogranizacijama, školama, na Univerzitetima i u letnjim kampovima.

Zadatak studenata je da u?estvuju u organizaciji eksternih doga?aja (okruglih stolova, otvorenih diskusija, konferencija) koji se bave slede?im temama: razvoj nevladinog sektora u regionu, omladinska politika, preduzetništvo kao i kreiranje brošura o regionu i gradu, promotivnih spotova i pisanje blog postova.

Uslovi prijave za praksu:

  • Status studenta;
  • B2 nivo znanja engleskog jezika.

Projekti iz oblasti pod nazivom Culture se organizuju sa ciljem promovisanja i razumevanja razli?itih kultura me?u mladima. Kroz rad u timu mladi postaju tolerantniji prema razli?itim nacijama i u?e da efektivno komuniciraju prevazilaze?i kulturne razlike. Kao ambasadori svoje zemlje, studenti imaju priliku da u?estvuju u razli?itim kulturnim dešavanjima i doga?ajima.

Osim oblasti Culture, imate priliku da u?estvujete u realizaciji projekata iz oblasti Education i Social Entrepreneurship. Ukoliko želite da se više informišete o daljem procesu u?eš?a na ovom programu praksi posetite zvani?ni veb sajt AIESEC organizacije gc.aiesec.org.rs gde možete pro?itati brojna iskustva mladih ljudi koji su se ve? oprobali u Global Citizen praksama, ili se prijavite direktno na slede?em linku i bi?ete kontaktirani u roku od 48h.

AIESEC je globalna mreža studenata koja razvija liderski potencijal mladih i pozitivno uti?e na društvo. Prisustvom u preko 120 zemalja sveta, AIESEC predstavlja najve?u organizaciju vo?enu od strane studenata. Svojim programima internacionalnih praksi i organizacijom edukativnih i društveno-odgovornih projekata, AIESEC pruža mladima jedinstvenu mogu?nost za li?ni i profesionalni razvoj.

Izvor: Portal Mladi

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *