Studentska praksa u pozorištu Le Studio

Le Studio, prvo nezavisno pozorište sa stalnim repertoarom u Beogradu, poziva studente osnovnih studija na dvomese?nu studentsku praksu iz oblasti PR-a, marketinga i menadžmenta u kulturi! Rok za prijavljivanje je 08.03.2015 드래곤볼 파이터즈 다운로드.

Le Studio poziva sve mlade, ambiciozne, kreativne i inovativne osobe koje gaje interesovanje prema svetu pozorišta i nude im iskustvo u radu sa profesionalcima iz oblasti PR-a, marketinga, menadžmenta, organizacione psihologije i scenskih umetnosti 고화질 사진 다운로드.

U okviru prakse, studenti dobijaju: obuke i treninge iz oblasti zna?ajnih za menadžment u kulturi (pisanje i upravljanje projektima, izvori finansiranja, upravljanje odnosima s javnoš?u, poslovna komunikacija), besplatne radionice iz raznih oblasti scenskog stvaralaštva i karte za pozorišne predstave u teatru ,,Le Studio” Download 1 day from today. Mi dobijamo nove mlade saradnike, nove ideje i još ljudi koji dele našu viziju.

Ideja studentske prakse u pozorištu Le Studio je ideja o kreativnoj razmeni izme?u ljudi koji poseduju iskustvo u pozorišnoj praksi i mladih volontera zainteresovanih da zavire iza kulisa našeg pozorišta.

Žele da upoznaju budu?e nosioce naše kulturne scene, i sa njima podele njihova znanja i veštine, kako bi ostvarili cilj, promociju slobodne i odgovorne umetnosti.

Smatraju da kreativni, entuzijasti?ni i vredni mladi ljudi mogu uz podršku, iskustvo i znanje starijih da zna?ajno doprinesu poboljšanju na kulturnoj sceni Beograda i Srbije. Tako?e, svesni su da je kultura, kao neprofitna delatnost, izrazito specifi?na oblast koja, pored entuzijazma, zahteva i odre?ena specifi?na znanja i specifi?ne veštine upravljanja. Cilj im je da te veštine prenesuo na mlade, kako bi u budu?nosti mogli svi zajedno da se borimo za nepristrasnu, nezavisnu i slobodnu umetnost.

Smatraju Le Studio za organizaciju koja koja veruje u tim, u zajedni?ki fokus i cilj, i zbog toga im trebaju ljudi sa kojima ?e dalje osmišljavati i graditi ciljeve, i zajedno raditi na njihovoj realizaciji.

Opis prakse

Studentska praksa za ciljeve ima:

  • Upoznavanje studenata sa organizacijom pozorišta „Le Studio“
  • Pružanje znanja i veština relevantnih za menadžment u kulturi
  • Uklju?ivanje studenata u aktivnosti pozorišta koje su zna?ajne za naredni period
  • Razmenu mišljenja, generisanje novih ideja i unapre?enje rada „Le Studija“

Praksa obuhvata:

  • Sastanke i obuke koje ?e se sprovoditi jednom nedeljno, subotom, od 13 – 16h. Kroz ove obuke upozna?ete se sa radom Le Studia, i dobi?ete znanja potrebna za obavljanje vaših dnevnih, nedeljnih i projektih zadataka.
  • Dnevne, nedeljne i projektne zadatke koje ?ete obavljati od ku?e, nekad individualno, nekad u timovima, i za koje ?ete dobijati redovan feedback. Tim zadužen za sprovo?enje prakse ?e voditi ra?una da vam bude na raspolaganju u svakom trenutku, kako bi vam pružio feedback i potrebnu podršku u obavljanju zadataka.

Trajanje prakse: od 14.03. – 03.05.2015.

Prijave sa kratkom biografijom slati na: projekti.lestudio@gmail.com

Izvor: Kancelarija za mlade

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *