Novi ciklus radne prakse u Smart kolektivu

Tokom ?etvoromese?ne prakse u Smart kolektivu, asistent/asistentkinja ?e imati priliku da u?estvuje u svim fazama planiranja i sprovo?enja projekata iz razli?itih oblasti, u organizaciji konferencija, treninga, volonterskih akcija i drugih doga?aja, kao i u komunikaciji sa kompanijama, donatorima i organizacijama civilnog društva 가이버 다운로드. Rok za prijavu je 15. mart 2015. godine.

2

Smart kolektiv je dinami?na i kreativna organizacija civilnog društva iz Beograda, posve?ena pronalaženju inovativnih rešenja za sve brojnije društvene izazove 패러렐즈 8 다운로드. Polaze?i od ideje povezivanja biznisa i društva, Smart kolektiv nalazi na?ine da iskustva i logiku biznisa primeni u rešavanju društvenih problema, pomaže kompanijama da artikulisano i strateški sara?uju sa zajednicom, a raznim društvenim grupama da zainteresuju poslovni svet za svoje potrebe i inicijative 크롬 확장프로그램 비디오 다운로드. Smart kolektiv osmišljava i realizuje programe koji pokre?u pozitivne promene, deluju?i kroz ?etiri klju?na programa: društveno odgovorno poslovanje, socijalne inovacije, preduzetništvo mladih i socijalni marketing.

Zaduženja:

 • Logisti?ka i administrativna podrška koordinatorima projekata pri implementaciji projektnih aktivnosti;
 • Komunikacija sa partnerima – kompanijama, donatorima i organizacijama civilnog društva;
 • Priprema dokumenata, izveštaja i prezentacija u saradnji sa koordinatorima projekata.
 • Smart kolektiv vam nudi:
 • Priliku za usavršavanje i sticanje radnog iskustva kroz rad sa stru?nim pojedincima i organizacijama;
 • Mogu?nost saradnje sa najve?im i najodgovornijim kompanijama, uglednim doma?im i me?unarodnim institucijama i organizacijama;
 • Priliku da budete deo dinami?nog i kreativnog okruženja;
 • Simboli?nu mese?nu nov?anu nadoknadu (fiksni iznos) koja je namenjena refundaciji osnovnih troškova prakse (npr. lokalni transport i troškovi ishrane);
 • Potvrdu o obavljenoj radnoj praksi po završetku prakse.

Idealni kandidati/kinje su:

 • Student/kinje završnih godina, master studija ili mladi diplomci;
 • Zainteresovani/e za CSR (društveno odgovorno poslovanje), socijalno preduzetništvo i preduzetništvo mladih;
 • Sposobni/ne za samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku.

Na?in prijave

Pošaljite CV i motivaciono pismo naoffice@smartkolektiv.org Cc: prijava@razvojkarijere.bg.ac.rs sa naslovom Praksa u Smartu – (jedna od oblasti u kojoj biste voleli da steknete iskustvo: CSR, socijalno preduzetništvo ili preduzetništvo mladih).

Rok za prijavu je 15. mart 2015 godine. Praksa ?e trajati 4 meseca.

Izvor: Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *