EU Tvining projekat- oglas za posao

      Nema komentara na EU Tvining projekat- oglas za posao

Traži se Tvining Asistent (stalni radni odnos) i Prevodilac (stalni radni odnos) za EU Tvining projekat – Jačanje kapaciteta Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. Prijavljivanje do 20. marta.

 

 

Trajanje: 24 meseca

Datum početka: maj- jun 2015

Mesto: Beograd

RTA asistent

Zadaci:

 • Pristupanje RTA kao lični asistent sa svim dužnostima opšteg menadžmenta i projektima administracije
 • Rad kao prevodilac ( sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski) na pitanjima vezanim za projekat
 • Učestvovanje u organizaciji seminara, radionica, sastanaka i drugih manifestacija
 • Izrada i uređivanje zapisnika sa sastanaka, mesečnih, kvartalnih i završnih izveštaja i dr relevantnih dokumenata
 • Organizovanje putovanja, smeštaja i studijskih poseta
 • Upravljanje i organizacija kancelarije ( primanje poziva, slanje i odgovaranje na faksove i mejlove…)
 • Razvijanje i održavanje bliskih radnih kontakta i odnosa sa zvaničnicima zemalja korisnica uključenih u svaku od aktivnosti i upravljanje projektima

 

Uslovi za kandidate:

 • Univerzitetska diploma ( diploma pravnici imaće prednost)
 • Odlično poznavanje usmenog i pisanog engleskog jezika. Poznavanje španskog uzeće se kao prednost
 • Srpski kao maternji jezik
 • Kompjuterska pismenost ( Word, Exel, PowerPoint, Internet)
 • On/ Ona mora biti sposoban kako za samostalan tako i za timski rad kao I da poseduje inicijativu I fleksibilnost
 • Dokazano iskustvo u realizaciji međunarodnih projekata, a projekti iz oblasti prava uzeće se kao prednost
 • Prethodno iskustvo u oblasti office management i odlične organizacione veštine
 • On/ Ona ne može imati ( bar ne u prethodnih 6 meseci) nikakav ugovorni odnos sa Ministarstvom pravde Republike Srbije
 • Posedovanje najmanje 3 godine profesionalnog iskustva

 

 

RTA prevodilac

Zadaci:

 • Prevođenje pravnih ili tehničkih dokumenata sa engleskog na srpski i obrnuto ( RTA, short-term eksperti)
 • Prevođenje pravnih I tehničkih dokumenata sa španskog na srpski i obrnuto na dnevnoj bazi
 • Tumačenje projekta sa radnog jezika ( englski) na srpski i obrnuto na dnevnoj bazi za projektni tim
 • Tumačenje projekta sa španskog na srpski i obrnuto
 • Izrada I uređivanje pisanih materijala na srpskom i engleskom
 • Razvijanje i održavanje bliskih radnih kontakta i odnosa sa zvaničnicima zemalja korisnica uključenih u svaku od aktivnosti i upravljanje projektima
 • Tumačenja tokom sednica, sastanaka, radionica

 

 

Uslovi za kandidate:

 • Univerzitetska diploma ( diploma pravnici imaće prednost)
 • Odlično poznavanje usmenog i pisanog srpskog, engleskog i španskog jezika
 • Kompjuterska pismenost ( Word, Exel, PowerPoint, Internet)
 • On/ Ona mora biti sposoban kako za samostalan tako i za timski rad kao I da poseduje inicijativu I fleksibilnost
 • Upoznatost sa pravnom terminologijom
 • Dokazano iskustvo u oblasti pravnog i tehničkog prevođenja i tumačenja
 • Iskustvo u u oblasti office management I administracije
 • Spremnost da se povremeno ide na poslovna putovanja
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci

 

Plata

Plata ( 1500 €/ mesečna bruto plata) će biti plaćena u skladu sa tvining ugovorom. Radni ugovor će biti potpisan na 24 meseca.

Prijavljivanje

Prijava treba da sadrži:

 • Motivaciono pismo na engleskom
 • CV na engleskom sa detaljnim opisom profesionalnog iskustva i obrazovanja sa tačnim datumima
 • Kopije bitnih dokumenata ( univerzitetska diploma, pisma preporuke itd.)

 

Prijave treba poslati mejlom na sledeće adrese:

Aleksandar Stoiljkovski aleksandar.stoiljkovski@vss.sud.rs (Project Leader)

Marijana Santrac marijana.santrac@rjt.gov.rs

Borja Jimenez borjajim@gmail.com

 

Rok za prijavljivanje 20. Mart 2015. 17:00 h.

 

Napomene:

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontktirani. Kandidati koji nisu kontaktirani do 31. marta 2015. Treba da razmotre da neće biti napretka po pitanju njihove prijave.

Mesto i vreme intervjua bie naknadno saopšteni. Molimo vas da saopštite u propratnom pismu za koju od sledećih opcija se kandidujete.

Pomenuti Tvining projekat je zajednički projekat između Kraljevine Španije koju zastupa Generalno tužilaštvo i FIIAPP, Republike Grčke koju zastupa Ministarstvo pravde i EPLO i Republike Srbije, koju zastupa VSS i DVT.

Izvor: Ministarstvo pravde

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *