EU Tvining projekat- oglas za posao

      Нема коментара на EU Tvining projekat- oglas za posao

Traži se Tvining Asistent (stalni radni odnos) i Prevodilac (stalni radni odnos) za EU Tvining projekat – Ja?anje kapaciteta Visokog saveta sudstva i Državnog ve?a tužilaca mobile chrome video. Prijavljivanje do 20. marta.

 

 

Trajanje: 24 meseca

Datum po?etka: maj- jun 2015

Mesto: Beograd

RTA asistent

Zadaci:

 • Pristupanje RTA kao li?ni asistent sa svim dužnostima opšteg menadžmenta i projektima administracije
 • Rad kao prevodilac ( sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski) na pitanjima vezanim za projekat
 • U?estvovanje u organizaciji seminara, radionica, sastanaka i drugih manifestacija
 • Izrada i ure?ivanje zapisnika sa sastanaka, mese?nih, kvartalnih i završnih izveštaja i dr relevantnih dokumenata
 • Organizovanje putovanja, smeštaja i studijskih poseta
 • Upravljanje i organizacija kancelarije ( primanje poziva, slanje i odgovaranje na faksove i mejlove…)
 • Razvijanje i održavanje bliskih radnih kontakta i odnosa sa zvani?nicima zemalja korisnica uklju?enih u svaku od aktivnosti i upravljanje projektima

 

Uslovi za kandidate:

 • Univerzitetska diploma ( diploma pravnici ima?e prednost)
 • Odli?no poznavanje usmenog i pisanog engleskog jezika Pebook Messenger. Poznavanje španskog uze?e se kao prednost
 • Srpski kao maternji jezik
 • Kompjuterska pismenost ( Word, Exel, PowerPoint, Internet)
 • On/ Ona mora biti sposoban kako za samostalan tako i za timski rad kao I da poseduje inicijativu I fleksibilnost
 • Dokazano iskustvo u realizaciji me?unarodnih projekata, a projekti iz oblasti prava uze?e se kao prednost
 • Prethodno iskustvo u oblasti office management i odli?ne organizacione veštine
 • On/ Ona ne može imati ( bar ne u prethodnih 6 meseci) nikakav ugovorni odnos sa Ministarstvom pravde Republike Srbije
 • Posedovanje najmanje 3 godine profesionalnog iskustva

 

 

RTA prevodilac

Zadaci:

 • Prevo?enje pravnih ili tehni?kih dokumenata sa engleskog na srpski i obrnuto ( RTA, short-term eksperti)
 • Prevo?enje pravnih I tehni?kih dokumenata sa španskog na srpski i obrnuto na dnevnoj bazi
 • Tuma?enje projekta sa radnog jezika ( englski) na srpski i obrnuto na dnevnoj bazi za projektni tim
 • Tuma?enje projekta sa španskog na srpski i obrnuto
 • Izrada I ure?ivanje pisanih materijala na srpskom i engleskom
 • Razvijanje i održavanje bliskih radnih kontakta i odnosa sa zvani?nicima zemalja korisnica uklju?enih u svaku od aktivnosti i upravljanje projektima
 • Tuma?enja tokom sednica, sastanaka, radionica

 

 

Uslovi za kandidate:

 • Univerzitetska diploma ( diploma pravnici ima?e prednost)
 • Odli?no poznavanje usmenog i pisanog srpskog, engleskog i španskog jezika
 • Kompjuterska pismenost ( Word, Exel, PowerPoint, Internet)
 • On/ Ona mora biti sposoban kako za samostalan tako i za timski rad kao I da poseduje inicijativu I fleksibilnost
 • Upoznatost sa pravnom terminologijom
 • Dokazano iskustvo u oblasti pravnog i tehni?kog prevo?enja i tuma?enja
 • Iskustvo u u oblasti office management I administracije
 • Spremnost da se povremeno ide na poslovna putovanja
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci

 

Plata

Plata ( 1500 €/ mese?na bruto plata) ?e biti pla?ena u skladu sa tvining ugovorom 파워디렉터 14 다운로드. Radni ugovor ?e biti potpisan na 24 meseca.

Prijavljivanje

Prijava treba da sadrži:

 • Motivaciono pismo na engleskom
 • CV na engleskom sa detaljnim opisom profesionalnog iskustva i obrazovanja sa ta?nim datumima
 • Kopije bitnih dokumenata ( univerzitetska diploma, pisma preporuke itd.)

 

Prijave treba poslati mejlom na slede?e adrese:

Aleksandar Stoiljkovski aleksandar.stoiljkovski@vss.sud.rs (Project Leader)

Marijana Santrac marijana.santrac@rjt.gov.rs

Borja Jimenez borjajim@gmail.com

 

Rok za prijavljivanje 20 Nate Talk. Mart 2015. 17:00 h.

 

Napomene:

Samo kandidati koji u?u u uži izbor bi?e kontktirani. Kandidati koji nisu kontaktirani do 31 폭스콘 바이오스 다운로드. marta 2015. Treba da razmotre da ne?e biti napretka po pitanju njihove prijave.

Mesto i vreme intervjua bie naknadno saopšteni. Molimo vas da saopštite u propratnom pismu za koju od slede?ih opcija se kandidujete cadra 다운로드.

Pomenuti Tvining projekat je zajedni?ki projekat izme?u Kraljevine Španije koju zastupa Generalno tužilaštvo i FIIAPP, Republike Gr?ke koju zastupa Ministarstvo pravde i EPLO i Republike Srbije, koju zastupa VSS i DVT hotspot tmi.

Izvor: Ministarstvo pravde

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *