Profesor španskog u Savremenoj gimnaziji

      Нема коментара на Profesor španskog u Savremenoj gimnaziji

Savremena gimnazija raspisala je konkurs za posao na poziciji profesora španskog jezika Download the audio guide. Rok za prijavu je 17.02.2015. godine.

 

 

Savremena gimnazija je novootvorena srednja škola, koncipirana kao mesto na kome u?enici na moderan na?in saznaju svet oko sebe First Time of The Maggi. Savremena u svakom smislu, ova škola je inspirativna sredina za ambiciozne mlade ljude koji teže postizanju visokih akademskih ciljeva. Primenom kreativne metodike nastave, uz svakodnevnu upotrebu tehnologije u u?ionici, kod svojih u?enika razvija  kriti?ko mišljenje, ohrabruje nove ideje i podržava razvoj ne samo znanja ve Epic High Trot? i veština.

Timu Savremene gimnazije su potrebni profesori koji su pedagoška elita i koji svojim dobrim primerom odnosa prema radu, odgovornoš?u prema obavezama, moralnim kodeksom i akademskom aspiracijom predstavljaju uzor u?enicima 용적심 다운로드.

 

Odgovornosti:

 • Izvo?enje obavezne nastave prema ugovorenom fondu i usvojenom rasporedu ?asova?
 • Obavljanje popravnog, razrednog i drugih ispita u skladu sa odlukama Nastavni?kog ve?a cnc 다운로드?
 • Neposredni rad sa u?enicima u izbornoj nastavi i drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada?
 • Pripremanje i planiranje nastave prema planu i programu (nacionalni ili Kembridž) 휴먼새내기체 다운로드?
 • Ostvarivanje uloge mentora u?enika kroz saradnju sa roditeljima i ostalim kolegama?
 • Razvijanje etosa škole kroz projektne i druge nastavne i vannastavne aktivnosti Download the discount coupon?
 • Ostale poslove.

Kvalifikacije i veštine:

 • Najmanje VII stepen stru?ne spreme odgovaraju?eg smera 지파워 다운로드?
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva u prosveti?
 • Poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou CEFR Free web novels?
 • Napredna znanja o upotrebi informacionih tehnologija u u?ionici?
 • Strpljivost, energi?nost, komunikativnost i posve?enost poslu?
 • Otvorenost ka usvajanju savremenih metodi?kih pristupa 연기대상 다운로드?
 • Psihi?ka, fizi?ka i zdravstvena sposobnost za rad sa decom.

Potrebna dokumenta:

 • CV?
 • Diploma o ste?enoj stru?noj spremi?
 • Uverenje o državljanstvu?
 • Izvod iz mati?ne knjige ro?enih?
 • Lekarsko uverenje o opštoj psihofizi?koj sposobnosti za rad u srednjoj školi (potrebno pri zasnivanju radnog odnosa)?
 • Original ili overena kopija sudskog uverenja da se protiv kandidata ne vodi istraga, niti da je podignuta optužnica (potrebno pri zasnivanju radnog odnosa)?
 • Pismo preporuke, nagrade, pohvale i sli?ni dokumenti (ukoliko su dostupni).

 

 

Sve dodatne informacije možete prona?i na ovoj adresi .

Za posao možete konkurisati ovde. Dostavite sva potrebna dokumenta. Nepotpune prijave ne?e se uzimati u obzir.

Rok za prijavu: 17.02.2015.

Izvor: poslovi.infostud

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *