Konkurs za dodelu 25 stipendija za besplatno učenje stranih jezika

Savez studenata Beograda u saradnji sa školom za strane jezike „Kontekst“ raspisuje konkurs za dodelu 25 stipendija za besplatno u?enje stranih jezika 마이크로소프트 계정 다운로드.

 konkurs-kontexta-2013-sasa (1)

Pravo da konkurišu imaju svi studenti* visokoškolskih ustanova, ?iji je osniva Free PowerPoint 2017? Republika Srbija i svoju delatnost obavljaju na teritoriji grada Beograda, koji studiraju isklju?ivo po Bolonjskom režimu i koji su ostvarili više od 60 ESPB (tokom dosadašnjeg studiranja, zaklju?no sa oktobarskim rokom) movie Toronto.

Prijavljivanje c?e trajati od 16.02 do 27.02. 2015. godine. Najkasnije 3 dana po završetku konkursa, bic?e objavljeni rezultati na njihovom sajtu. Studenti koji budu izabrani, bic?e kontaktirani za dalja uputstva oko testiranja i upisa u školu. Na sajtu škole možete se detaljnije informisati o broju jezika i na?inu izvo?enja nastave. Stipendije se odnose samo na opšte kurseve, ne na pripremne!

Rangiranje studenata c?e se izvršiti prema sledec?oj formuli:

Za II, III, IV i V godinu: (ukupan broj ESPB / broj godina studiranja ) x  prosek tokom studiranja .

Rangiranje c?e se vršiti nezavisno**  za 7 grupacija:

 • Fakulteti prirodno – matemati?kih nauka (4 stipendije)
 • Fakulteti medicinskih nauka (4 stipendije)
 • Fakulteti društveno – humanisti?kih nauka (4 stipendije)
 • Fakulteti Tehni?ko- tehnoloških nauka (4 stipendije)
 • Visoke škole strukovnih studija (3 stipendije)
 • Univerzitet umetnosti (3 stipendije)
 • Studente studija doktorskih (3 stipendije)***

Prijava na konkurs iznosi 200 din. Uplata se vrši kod sekretarske službe Saveza studenata Beograda prilikom predaje konkursne dokumentacije.

Neophodna dokumentacija za prijavljivanje na konkurs :

 • Popunjena prijava za konkurs (dobija se na prijavnom mestu);
 • Uverenje o upisanom semestru odgovarajuc?e godine studija ili uverenje da ste redovan student;
 • Fotokopija li?ne karte;
 • Uverenje o ukupnom proseku ocena tokom studiranja;
 • Uverenje o ukupnom broju ostvarenih ESPB tokom studiranja;
 • Nisu potrebni originali dokumenata, validne su i kopije.

Objašnjenje za uverenja o broju ostvarenih ESPB i proseku :

 • Student II godine dostavlja uverenja o ukupnom broju ostvarenih ESPB i ukupno ostvarenom proseku tokom same godine.
 • Student III godine dostavlja uverenja o ukupnom broju ostvarenih ESPB i ukupno ostvarenom proseku tokom I i II godine (Broj ESPB i prosek ostvaren zaklju?no sa II godinom studija).
 • Student IV godine dostavlja uverenja o ukupnom broju ostvarenih ESPB i ukupno ostvarenom proseku tokom I, II i III godine. (Broj ESPB i prosek ostvaren zaklju?no sa III godinom studija).
 • Student V godine dostavlja uverenja o ukupnom broju ostvarenih ESPB i ukupno ostvarenom proseku tokom I, II , III i IV godine. (Broj ESPB i prosek ostvaren zaklju?no sa godinom studija IV).

Konkursna dokumentacija se može predati od 16. do 27. februara 2015. godine od 12-17 ?asova, svakog radnog dana u prostorijama Saveza studenata Beograda , Balkanska 4. III sprat .

*Studenti koji su dobili stipendiju u oktobru nemaju pravo da konkurišu ali ostvaruju popust od 30% na cenu kursa.

**Studenti se rangiraju samo sa svojom grupacijom odnosno konkurišu za 4, odnosno 3 stipendije. Drugim re?ima sprovode se 7 nezavisnih konkursa.

***Pravo da konkurišu imaju samo studenti prve godine doktorskih studija i bic?e rangirani na osnovu uspeha sa osnovnih i master studija (generacija 2014/15)

Studenti master studija se rangiraju sa studentima osnovnih studija.

Izvor: Kontext

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *