Career Days – sajam edukacija, praksi i poslova

      Нема коментара на Career Days – sajam edukacija, praksi i poslova

Internacionalna organizacija AIESEC vo?ena od strane studenata tradicionalno organizuje svoj najpoznatiji projekat „Career Days“ 21 웹 로직 다운로드. godinu zaredom. Ideja projekta jeste aktiviranje mladih i rešavanje problema nezaposlenosti kroz pružanje mogu?nosti mladim ljudima za posao, praksu i edukaciju mac os iso 다운로드. Realizacija projekta po?e?e 3. marta i obuhvata 2 odvojena, ali me?usobno povezana dela projekta – Career Workshops i Career Days.

 1904188_892428050801353_4837777822790499017_n

U okviru ovog projekta 3 kies 2.0 다운로드. i 4. marta u prostorijama opštine Vra?ar održa?e se Career Workshops, radionice koje studentima i mladim ljudima pružaju priliku za edukovanje i razvoj na li?nom i profesionalnom nivou. Ovaj deo projekta usmeren je na studente koji žele da rade na neformalnom obrazovanju i obuhvata radionice na teme kao što su li?ni brend, networking, kako se ponašati na intervjuu za posao, kao i ostale teme koje su mladima neophodne u budu?oj karijeri.

Prijave ?e biti otvorene do 22. marta, gde ?e studenti mo?i da odaberu kojim radionicama žele da prisustvuju. Broj mesta je ograni?en, tako da svi zainteresovani redovno prate Career Days facebook stranicu, kako bi bili u toku sa najnovijim informacijama o projektu.

Glavni doga?aj koncipiran je kao dvodnevni sajam zapošljavanja i održa?e se 10. i 11. marta pod nazivom “Career Days”. Studenti i mladi nezaposleni ?e imati priliku da upoznaju potencijalne poslodavce, informišu se podobnije o uslovima rada u kompanijama koje u?estvuju na projektu kao i da sagledaju sve prilike koje su im ponu?ene na Career Days sajmu. Za vreme trajanja sajma, ali i posetom sajta Career Days, mladi imaju priliku da ostave svoj CV u elektronskoj bazi kojoj kompanije imaju pristup narednih godinu dana. Neke od kompanija sa kojima ?ete mo?i da se upoznate jesu Delhaize Serbia, Metro, Heineken, kao i ?uvena velika ?etvorka revizorskih ku?a – PwC, Deloitte, EY, KPMG.

Na samom doga?aju, studenti ?e imati priliku da se upoznaju sa „Global Talent“ programom stru?nih pla?enih praksi u inostranstvu. Ovaj program pruža priliku rada u struci, primenu znanja ste?enog na fakultetu i preduzimanje prvih koraka u budu?oj karijeri. Radom u internacionalnom okruženju, sti?e se mogu?nost upoznavanja sa kulturom, obi?ajima i tradicijom zemalja, usavršavanja jezi?kih sposobnosti i kasnije implementacije inovativnih metoda i inicijativa po povratku u Srbiju.

Za više informacija, posetite sajt  ili zvani?nu facebook stranicu Career Days.

Izvor: Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *