Festival La Tomatina

      1 коментар на Festival La Tomatina

La Tomatina, festival koji se održava od 1945. godine svake poslednje srede u avgustu, postao je simbol Španije. Održava se u gradi?u Bunjol, nadomak Valensije.

Ova tradicija je zapo?eta kada se grupa mladi?a zabavljala na seoskom trgu tokom defilea, muzike i raznih drugih doga?anja u ovom malom mestu mmc exe 다운로드. Ušli su u gužvu i gurnuli jednog ?oveka koji je imao kod sebe paradajz. Iznerviran, ?ovek je po?eo da ga?a sve oko sebe. Tako je zapo?ela godišnja borba paradajzom. Slede?e godine su mladi donosili od ku?e ovo crveno oružje i ga?ali se. Uprkos tome što je policija godinama ometala normalno odvijanje ovog festivala, koji je ?ak bio zabranjen pedesetih godina, mladi su od Tomatine napravili istoriju 눈 노래 다운로드. Iako su svi koji su kršili naredbu bili hapšeni, ujedinjenost gra?ana Bunjola vratila je život ovoj manifestaciji. Kao znak protesta, gra?ani su napravili takozvanu „sahranu“ paradajza. Ljudi su u povorci, pra?eni muzikom, nosili mrtva?ki sanduk u kome se nalazio jedan veliki paradajz. Uspeh ovog protesta je u?inio ovaj festival zvani?nim, windows 10 .net framework 3.5 다운로드? od 1957. godine se odvija svake godine i ima sve ve?u pose?enost i popularnost širom sveta.

Nakon reportaže o Tomatini, 1983. godine, Havijera Basilja (??vier Basilla) za špansku nacionalnu televiziju, stvara se sve ve?a pomama ljudi širom Španije. Pored Španaca, ovakav vid zabave, borba tonama paradajza, iz godine u godinu, privla?i sve više turista. Broj u?esnika se pove?ava, a od 2002. godine ova manifestacija proglašena je festivalom od me?unarodnog turisti?kog interesa.

U sredu ujutru vlasnici radnja u okolini trga gde se održava Tomatina, štite prozore i vrata od nadolaze?e lavine paradajza.

Ratna zona su ulice ovog malog mesta, gde postoje pravila koja se moraju poštovati. Zabranjeno je bacati flaše ili druge objekte koji mogu da povrede prisutne, cepati majice, bacati neizgnje?en paradajz kako se ne bi ugrozili ostali u?esnici… Preporu?ljivo je koristiti zaštitne nao?are i rukavice.

No? uo?i borbe, gra?ani Bunjola i turisti u razdraganoj i veseloj prazni?noj atmosferi, spremaju paelju, piju vino, slušaju muziku, plešu, smeju se do ranih jutarnjih ?asova. U deset sati postavlja se takozvani palo jabón. To je veliko deblo, koji se namaže sapunom, kako bi se otežalo penjanje ka cilju – šunki, koja se nalazi na samom vrhu. To je igra koordinacije, snage, sposobnosti i izdržljivosti. Pobednik pored šunke, dobija i aplauz svih prisutnih. U me?uvremenu ljudi se ga?aju ledom sa terasa, prskaju se, tuširaju se cevima, od rukava prave narukvice ili trake… Što se odela ti?e sve je dozvoljeno, zato mnogi nose kupa?e kostime ili nao?are za ronjenje. Kada neko dosegne šunku, to nagoveštava po?etak Tomatine.

Onda ljudi u iš?ekivanju borbe po?inju nestrpljivo da uzvikuju: „Paradajz, paradajz.“ Pucanj. Po?inje rat paradajzom.

Nekoliko kamiona prethodno dovozi jeftine i nejestive zalihe iz Kasteljona, gde se paradajz uzgaja specijalno za ovaj festival. Pošto se oružje istovari, svi prisutni ushi?eno pohrle ka paradajzu, po?inju da se bacaju, ska?u, ga?aju se…Za kratko vreme Bunjolom te?e kisela, crvena, reka paradajza, u koju se retko ko usudi da zaroni.

U?eš?e u ovoj manifestaciji po?elo je od pre dve godine da se napla?uje, a broj u?esnika je zbog sigurnosnih razloga ograni?en na 22000. Ove godine, lokalnom stanovništvu je poklonjeno 5000 ulaznica besplatno. Tako?e, organizovana je drugi put po redu La Tomatina Infantil za najmla?e; Tomatina Gastronómica, posve?ena tradicionalnoj kuhinji i Tomatina Sound Festival, dvove?ernji muzi?ki program.

Sat vremena od po?etka Tomatine, ispaljuje se drugi pucanj koji ozna?ava kraj rata. Posle toga sledi najteži deo, ?iš?enje grada cevima vode. Nakon što se sve vrati u normalu, svim ljubiteljima ovog neobi?nog festivala, preostaje da sa?ekaju slede?u godinu, kako bi Bunjol ponovo obojili u crveno.

Jovana Milovanovi?

1 thought on “Festival La Tomatina

  1. Pingback: La Tomatina – Magija putovanja

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *