Praksa u prevodilačkoj sekciji Društva hispanista

      Нема коментара на Praksa u prevodilačkoj sekciji Društva hispanista

Prevodila?ka sekcija Društva hispanista raspisuje konkurs za prijem novih praktikanata Teletubbies. Konkurs je otvoren do 15. novembra.

logo_dh

Trajanje prakse: tri meseca (20 irc. 11. 2014. – 20. 2. 2015.) 

Potreban broj praktikanata: 4-8

Zaduženja i opis prakse:

  • Tokom tri meseca trajanja prakse, praktikanti ?e se baviti prevodom novinskih ?lanaka (razli?itih formi poput putopisa, eseja, intervjua, biografija), u oba smera, za ?asopis Društva hispanista Reflejo 보이스 1화 다운로드.
  • U okviru planirane saradnje sa meksi?kim ?asopisom Esnob prevodi?e se tekstovi koji sadržajem pokrivaju važne i zanimljive teme za hispaniste.
  • U okviru još jednog projekta Društva, planirano je prevo?enje jednog španskog dramskog dela na srpski jezik. Aktivnost podrazumeva i u?eš?e na konkursu vlade Meksika radi publikacije dramskog dela Un laberinto extraño, ?iji je autor Fernando San?ens Majans.
  • Organizovanje tematskih prevodila?kih radionica, koje ?e imati za cilj susretanje praktikanata sa razli?itim oblicima prevo?enja.
  • Rad u programu za titlovanje Subtitle Workshop i titlovanje filmova.
  • Istraživanje i upoznavanje terminologije iz razli?itih oblasti: pravo, politika, ekonomija, sociologija.

Kriterijumi za odabir: Traže se odgovorni, motivisani i posve?eni kandidati, spremni na saradnju i voljni da kroz prevo?enje u?e i pomažu razvoj hispanistike.

Uslovi: Svi kandidati moraju biti ?lanovi Društva hispanista. Ukoliko niste ?lan, informacije o u?lanjenju možete prona?i na ovom linku.

Obavezno je dobro poznavanje španskog jezika (godina studija nije uslov za prijavljivanje).

Na?in prijave i rok: Konkurs je otvoren do 15. novembra 2014. godine. Potrebno je poslati CV sa kontakt podacima na stefan@drustvohispanista.rs. Zainteresovanim kandidatima ?e biti prosle?eni probni tekstovi za prevod, na osnovu kojih ?e se vršiti odabir praktikanata.

Praktikanti ?e po završetku prakse dobiti sertifikat o završenoj praksi, a oni koji se budu najbolje pokazali posta?e aktivni ?lanovi prevodila?ke sekcije i ima?e prilike da ozbiljnije u?estvuju u daljem radu Društva hispanista i njegovim projektima.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *