Praksa u kulturno-informativnoj sekciji Društva hispanista

Kulturno-informativna sekcija Društva hispanista raspisuje konkurs za prijem novih praktikanata KatokPsa download. Rok za prijavu je 12. novembar. 

logo_dh

Kulturno-informativna sekcija se bavi promocijom hispanske kulture i društva, kao i povezivanjem, u?vrš?ivanjem veza izme?u srpskog i hispanskog sveta 아이챌린지 3단계 다운로드.

Trajanje prakse: tri meseca (15.11.2014. – 15.2.2015)

Potreban broj praktikanata: 4

Zaduženja: Praksa ?e podrazumevati organizaciju kulturnih aktivnosti u vidu književnih, filmskih, muzi?kih ve?eri, izložbi, tribina, predavanja, multimedijalnih projekata telegram images. Praktikanti ?e imati priliku da zajedno sa koordinatorkama osmišljavaju i realizuju kulturni program Društva što pretpostavlja kontakt sa drugim organizacijama i ustanovama, prostorno i vremensko planiranje, odabir u?esnika, odabir teme, kreativno koncipiranje doga?aja. U skladu sa željama praktikanata, nudi?e se mogu?nost saradnje sa ?asopisom Društva Refleho koji 15. novembra organizuje radionicu pisanja ?lanaka.

Kriterijumi za odabir: kreativni, komunikativni, motivisani, otvoreni, odgovorni kandidati. Nije potrebno prethodno iskustvo.

Na?in prijave i rok: potrebno je poslati kratko motivaciono pismo sa biografijom do 12. novembra 2014. na mejl tamaran@drustvohispanista.rs. Motivaciono pismo treba, izme?u ostalog, da sadrži razlog prijavljivanja na praksu, na?in na koji student/studentkinja može da doprinese sekciji i šta o?ekuje da ?e mu/joj praksa doneti.

Uslovi: biti student bilo kog nivoa studija Katedre za iberijske studije Filološkog fakulteta i ?lan Društva hispanista. Ukoliko niste ?lan Društva hispanista, informacije o u?lanjenju možete dobiti klikom na ovaj link.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite nam se mejlom na adresu: tamaran@drustvohispanista.rs.

Praksa po?inje 15.11.2014. kada ?e biti održan prvi sastanak sa praktikantima i traje tri meseca.

Praktikanti ?e po završetku prakse dobiti sertifikat u kome ?e biti navedene aktivnosti koje su realizovane. Oni koji se budu najbolje pokazali ima?e priliku da postanu aktivni ?lanovi kulturno-informativne sekcije i ima?e priliku da ozbiljnije u?estvuju u daljem radu Društva hispanista i njegovim projektima.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *