Konkurs za sticanje prakse u časopisu Refleho

      Нема коментара на Konkurs za sticanje prakse u časopisu Refleho

Novinarska sekcija Društva hispanista raspisuje konkurs za sticanje prakse  u ?asopisu Refleho 투모로우 영화 다운로드. Konkurs je otvoren do 12. novembra.

logo_reflejo

Trajanje prakse: 3 meseca, 15.11.2014 쿨아이리스 다운로드. – 15.02.2015. (vreme rada fleksibilno, po dogovoru);

Potreban broj praktikanata: 4 praktikanta;

Zaduženja: istraživanje, pra?enje aktuelnosti i doga?aja iz oblasti hispanistike, u?eš?e u radu na terenu, pisanje izveštaja i ?lanaka za ?asopis Refleho, kratkih objava za internet stranicu i društvene mreže, u?estvovanje u dodatnim projektima novinarske sekcije, pružanje organizacione i administrativne podrške radu sekcije, prevo?enje 키싱부스 다운로드.

Tokom prakse kandidati imaju mogu?nost: da savladaju novinarski stil pisanja, tehnike pisanja vesti, najava, saopštenja, intervjua, reportaža, istraživa?kog rada, da intervjuišu istaknute li?nosti iz oblasti hispanizma, da razviju organizacione sposobnosti, da rade u dinami?nom i motivišu?em okruženju i budu deo kreativnog tima.

Kriterijumi za prijavu: poznavanje hispanistike, sklonost ka pisanju, ta?nost, preciznost, organizovanost, pouzdanost, otvorenost za promene i usavršavanje, inovativnost, preuzimanje inicijative, eti?nost u timskom radu. Nije potrebno prethodno iskustvo.

Rok za prijavu: poslati CV i kratko motivaciono pismo do 12. novembra na e-mail adresu reflejo@drustvohispanista.rs, sa naznakom „Prijava na konkurs za praktikante“.

Uslov: biti ?lan Društva hispanista.

Napomena: ukoliko niste ?lan Društva hispanista, informacije o u?lanjenju možete prona?i na ovom linku.

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju navedene uslove ne?e biti razmatrane.

Sve potrebne informacije o radu novinarske sekcije možete na?i na njihovom sajtu.

Praktikanti ?e po završetku dobiti sertifikat o uspešno završenoj praksi, a oni koji se budu najbolje pokazali, posta?e aktivni ?lanovi novinarske sekcije i ima?e prilike da ozbiljnije u?estvuju u daljem radu Društva hispanista i njegovim projektima.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *