Global Talent program- praksa u Egiptu

      Нема коментара на Global Talent program- praksa u Egiptu

Organizacija AIESEC u okviru programa Global Talent poziva sve zainteresovane studente i diplomce sa znanjem engleskog jezika da se prijave za pla?enu praksu u Egiptu, u okviru obazovne ustanove “ELM International School” , u trajanju od 32 do 52 nedelje 파일 조 다운로드.

 

Global Talent program – program stru?nih praksi u okviru AIESEC organizacije, koji pruža studentima završnih godina priliku za profesionalno iskustvo u inostranstvu, nudi mogu?nost za stru?no usavršavanje u oblasti izu?avanja jezika u gradu Aleksandriji, u Egiptu 토이스토리 4 다운로드.

Obrazovne/edukativne prakse namenjene su mladima izme?u 19 i 30 godina i nude profesionalno iskustvo u oblasti edukacije i predavanja stranih jezika za obrazovanje odraslih i dece 피터와 드래곤 다운로드.

Posao na praksi koji ?e obavljati student bi?e predavanje engleskog jezika deci, pripremanje materijala koji ?e se koristiti tokom nastave, ocenjivanje doma?ih zadataka, i osmišljavanje strategija za poboljšanje kvaliteta nastave zajedno sa ostalim profesorima. Pored mogu?nosti za usavršavanje jezika i rada sa decom predškolskog uzrasta, ovo prakti?no iskustvo ima za cilj da pomogne deci da nau?e klju?ne stvari o obrazovanju kroz razne aktivnosti . Student- praktikant ima?e sopstveni radni prostor, kompjuter i pristup internetu. Student- praktikant ?e imati mogu?nost da u?estvuje na orijentacionim sesijama, studijskim putovanjima i upoznava?e decu sa stranim kulturama kako bi im približio zna?aj multikulturalizma. Ukratko, ste?i ?ete sve veštine i komunikativne sposobnosti jednog kvalitetnog predava?a i nastavnika koji motiviše i inspiriše mlade ljude oko sebe. Tokom trajanja prakti?nog iskustva praktikantu se pruža mogu?nost uživanja u egzoti?nom Egiptu, sticanje profesionalnih veština, kao i upoznavanje ljudi iz razli?itih delova sveta.

  •  Radno vreme je od 08:00 do 16:00 ?asova, sa totalnim fondom od 40 radnih ?asova nedeljno. Subote nisu radne.
  •  Mese?na plata iznosi 342 US $ i pokriva troškove osnovnih potreba, a nov?ani iznos je odre?en u visini proseka države u kojoj ste na praksi.

Ukoliko želiš da se informišeš o daljem procesu u?eš?a na ovoj, ili praksama poput ovih, možeš da popuniš prijavu na ovom linku i bi?eš kontaktiran u roku od 48h, a prijave su u toku. Konkretan datum po?etka prakse odre?uje se u dogovoru sa institucijom sa kojom ?ete sara?ivati.

Uslovi

  • Posedovanje znanja i iskustva u oblasti lingvistike, obrazovanja, stranih jezika
  •  Odli?no poznavanje engleskog jezika
  • Obavezno rukovanje racunarom i internetom

Global Talent je globalni program praksi koji pruža studentima i diplomcima priliku za multikulturalno profesionalno iskustvo i razvoj u nekim od najboljih kompanija i institucija u svetu. Ovaj program pruža Vam priliku da radite u svojoj struci, primenite znanje ste?eno na fakultetu i napravite prve korake u svojoj budu?oj karijeri. Za više detalja o ovom programu i praksama koje pruža, posetite zvani?nu stranicu ili Facebook stranicu .

Sve informacije možete dobiti i preko slede?eg kontakta:

Dunja Ili?
Potpredsednik za globalni program stru?nih odlaze?ih praksi
Lokalna kancelarija Beogradska Bankarska Akademija
069/3187878
dunja.ilic@aiesec.net

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *