Konkurs za dodelu 25 stipendija za besplatno učenje stranih jezika

Savez studenata Beograda u saradnji sa školom za strane jezike „Kontekst“ raspisuje konkurs za dodelu 25 besplatnih stipendija za u?enje stranih jezika 카스퍼스키 2019 다운로드.

konkurs-kontexta-2013-sasa (1)

Pravo da konkurišu imaju svi studenti visokoškolskih ustanova, ?iji je osniva antman 다운로드? Republika Srbija i svoju delatnost obavljaju na teritoriji grada Beograda, koji studiraju isklju?ivo po Bolonjskom režimu i koji su ostvarili više od 60 ESPB bodova (tokom dosadašnjeg studiranja, zaklju?no sa oktobarskim rokom ) spellchecker.

Prijavljivanje ?e trajati od 13.10 do 24. 10. 2014. godine. Najkasnije 3 dana po završetku konkursa, bi?e objavljeni rezultati na sajtu škole. Studenti koji budu izabrani, bi?e kontaktirani za dalja uputstva oko testiranja i upisa u školu. Na sajtu možete se detaljnije informisati o broju jezika i na?inu izvo?enja nastave. Stipendije se odnose samo na opšte kurseve, ne na pripremne!

Rangiranje studenata ?e se izvršiti prema slede?oj formuli:

Za II, III, IV i V godinu: (ukupan broj ESPB / broj godina studiranja) x prosek tokom studiranja.

Rangiranje ?e se vršiti nezavisno za 7 grupacija

 • Fakulteti prirodno-matemati?kih nauka (4 stipendije)
 • Fakulteti medicinskih nauka (4 stipendije)
 • Fakulteti društveno-humanisti?kih nauka (4 stipendije)
 • Fakulteti Tehni?ko- tehnoloških nauka (4 stipendije)
 • Visoke škole strukovnih studija (3 stipendije)
 • Univerzitet umetnosti (3 stipendije)
 • Studente doktorskih studija (3 stipendije)

Prijava na konkurs iznosi 200 din. Uplata se vrši prilikom predaje konkursne dokumentacije.

Neophodna dokumentacija za prijavljivanje na konkurs:

 • Popunjena prijava za konkurs (dobija se na prijavnom mestu)
 • Uverenje o upisanom semestru odgovaraju?e godine studija ili uverenje da ste redovan student i fotokopija li?ne karte,
 • Uverenje o ukupnom proseku ocena tokom studiranja
 • Uverenje o ukupnom broju ostvarenih ESPB bodova tokom studiranja.

Nisu potrebni originali dokumenata, validne su i kopije.

Objašnjenje za uverenja o broju ostvarenih ESPB bodova i proseku:

 • Student II godine dostavlja uverenja o ukupnom broju ostvarenih ESPB bodova i ukupno ostvarenom proseku tokom I godine.
 • Student III godine dostavlja uverenja o ukupnom broju ostvarenih ESPB bodova i ukupno ostvarenom proseku tokom I i II godine (broj ESPB bodova i prosek ostvaren zaklju?no sa II godinom studija).
 • Student IV godine dostavlja uverenja o ukupnom broju ostvarenih ESPB bodova i ukupno ostvarenom proseku tokom I, II i III godine. (broj ESPB bodova i prosek ostvaren zaklju?no sa III godinom studija).
 • Student V godine dostavlja uverenja o ukupnom broju ostvarenih ESPB bodova i ukupno ostvarenom proseku tokom I, II, III i IV godine. (broj ESPB bodova i prosek ostvaren zaklju?no sa IV godinom studija).

Konkursna dokumentacija se možete predati od 13.10. do 24.10. 2014 od 12-17 ?asova, svakog radnog dana u prostorijama Saveza studenata Beograda, Balkanska 4. III sprat.

Informacije svakog radnog dana od 12-17 ?asova na telefon Saveza Studenata Beograda 011/268-65-66 ili na sajtu škole.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *