Volontiraj na projektu EduAction u Meksiku

      Нема коментара на Volontiraj na projektu EduAction u Meksiku

U?estvujte u jednom od najve?ih i najprofesionalnijih društvenih projekata koji se trenutno realizuje u pet razli?itih zemalja – EduAction 블렌더 다운로드. Posetite Meksiko i radite sa tinejdžerima na zanimljivim radionicama.

Global-Citizen-pravi-logo-1Global Citizen program – program volonterskog iskustva u inostranstvu u okviru AIESEC organizacije nudi mogu?nost studentima za u?eš?e na projektu „EduAction” u gradu Guanahuto, u Meksiku 닥터 노구찌 다운로드.

’’EduAction’’ projekat je jedan od najve?ih i najprofesionalnijih društvenih projekata koji se trenutno realizuje u pet razli?itih zemalja: Brazil, Urugvaj, Peru, Kolumbija i Meksiko Windows 7 Explorer11. Cilj ovoj projekta je da uti?e na razvoj u?enika osnovnih škola kako bi ih razvio u odgovorne, tolerantne i samopouzdane mlade gra?ane sa liderskim veštinama i širim pogledom na svet. Više informacija o projektu možete prona?i na zvani?nom sajtu projekta.

Volontersko iskustvo na projektu podrazumevalo bi koriš?enje neformalnih metoda obrazovanja gde bi internacionalni volonter držao edukacije tinejdžerima izme?u 13 i 15 godina u javnim školama, na španskom jeziku. Neke od tema radionica i diskusija su kulturološki diverzitet, svest gra?ana, društvena odgovornost, liderstvo, kreativnost i inovacije, preduzetništvo i li?ni razvoj. Volonteri ?e raditi u paru, i držaše 8 do 10 radionica nedeljno, u periodu od osam nedelja koliko traje ovaj projekat i rad?e u više škola. Tokom tre?e nedelje realizacije projekta u septembru, organizova?e se okupljanje povodom volontera na projektu. Svi volonteri moraju biti prisutni. Internacionalni studenti u?estvova?e u raznim treninzima i promo doga?ajima poput ’’Global Village’’ doga?aja i sli?nih za vreme trajanja projekta. Lokalna kancelarija AIESEC-a u Guanahitu obezbedi?e sav potreban materijal i opremu za ?asove volonterima. Volontiranje tako?e podrazumeva i online komunikaciju u vidu blogging-a i podizanja svesti o projektu. Tokom trajanja volonterskog iskustva, obezbe?en je smeštaj, kao i svakodnevni troškovi puta. Samo neki od benefita u?eš?a na ovom projektu su multikulturalnost, sticanje liderskih i prezentacionih veština, širenje mreže kontakata kao i život u egzoti?nom Meksiku.

Ovaj program namenjen je mladim ljudima koji studiraju na nekom od fakulteta na prostorima Srbije.

Vreme trajanja projekta: 08.09.2014. – 24.11.2014.

Neophodni uslovi za u?eš?e:

  • Student (nije važno koji fakultet i prosek)
  • Izme?u 19 i 26 godina
  • Nivo znanja engleskog jezika B1 i odli?no poznavanje španskog jezika
  • Posedovanje veština u koriš?enju kompjutera i podu?avanju stranih jezika

Ukoliko ste zaintersovani za u?eš?e na ovom i projektima sli?nim ovom, popunite prijavu i bi?ete kontaktirani u roku od 48h, usled ?ega sledi info razgovor o daljem procesu selekcije i pronalaženja projekta na kom biste volontirali u inostranstvu. U?eš?e u programu iznosi 9000 dinara, u sklopu ?ega se prva rata pla?a prilikom potpisivanja ugovora i iznosi 5500din, a druga kada zajedno sa koordintarom iz organizacije prona?ete adekvatan projekat.

Za više detalja o ovom programu i prilikama koje pruža, posetite zvani?nu ili fejsbuk stranicu.

Izvor: Studentski život

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *