Tri nove prakse u Centru za razvoj karijere

      Нема коментара на Tri nove prakse u Centru za razvoj karijere

Centar za razvoj karijere raspisao je konkurs za praksu za tri nove pozicije – projektni asistent, saradnik u programima karijernog informisanja i savetovanja studenata i praktikan na promo aktivnostima Centra Mac Evernote. Prakse bi trebalo da po?nu od jeseni i traja?e tri meseca, dok ?e radno vreme obuhvatati do 6 sati dnevno.

 


Projektni asistent

Zaduženja:

 • pra?enje projekata u oblasti visokog obrazovanja, karijernog vo?enja i aktuelnih istraživanja na temu zapošljivosti diplomaca,
 • pomo runblock.exe? u realizaciji projekata Centra – prezentacija rezultata projekata i komunikacija sa stranim i doma?im partnerima na projektu,
 • sprovo?enje istraživanja ispitivanja tržišta u skladu sa ciljevima Centra,
 • izrada doma?ih i me?unarodnih projektnih predloga iz oblasti karijernog informisanja, savetovanja i obrazovanja studenata pixiv 안드로이드 다운로드.

Uslovi konkursa:

 • diplomirani student ili studentkinja Univerziteta u Beogradu,
 • odli?no razvijene analiti?ke i istraživa?ke veštine,
 • poželjno je poznavanje programa za analizu i obradu podataka (SPSS),
 • komunikacijske veštine i poslovna korespondencija,
 • spremnost na timski rad,
 • odgovornost i preciznost u radu,
 • poznavanje rada na ra?unaru,
 • znanje engleskog jezika.

Možete se prijaviti slanjem vaše biografije (CV) i motivacionog pisma do 22. avgusta 2014. na  centar@razvojkarijere.bg.ac.rs sa naznakom PROJEKTIPRAKSA CzRK.

Izvor: Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu


Saradnik u programima karijernog informisanja i savetovanja studenata

Zaduženja:

 • izrada tekstova za sajt Centra i priru?nika na temu karijernog savetovanja, izrada akcionih karijernih planova i sli?no, izrada testova samoprocene veština, vrednosti, stavova koji se koriste kao podrška u karijernom savetovanju i njihova primena,
 • pomo? u poslovima predselekcije kandidata – izrada adekvatnih pondera i transparentnih formula za predselekciju studenata,
 • pomo? u izradi e-platforme za karijerno savetovanje studenata,
 • podrška u realizaciji radionica „Uloga psihometrijskih testova u selekciji kandidata za posao“, „Izrada i realizacija karijernog plana“.

Uslovi:

 • diplomirani ili student/studentkinja završne godine fakulteta humanisti?kih ili društvenih nauka Univerziteta u Beogradu,
 • odli?no razvijene analiti?ke i istraživa?ke veštine,
 • poželjno je poznavanje programa za analizu i obradu podataka (SPSS),
 • posedovanje komunikacijskih veština i poznavanje poslovne korespondencije,
 • spremnost na timski rad,
 • odgovornost i preciznost u radu,
 • poznavanje rada na ra?unaru (MS Office),
 • motivisanost i spremnost za u?enje,
 • fleksibilnost,
 • inovativnost,
 • spremnost za rad u timu.

Za praksu se možete prijaviti slanjem vaše biografije (CV) i motivacionog pisma do 22. avgusta 2014. na  centar@razvojkarijere.bg.ac.rs sa naznakom PRAKSA KiS.

Izvor: Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu


Promo aktivnosti Centra

Zaduženja:

 • pomo? u promotivnim aktivnostima, u?eš?e na info deskovima, sajmovima obrazovanja i u drugim programima i doga?ajima koje Centar organizuje,
 • promocija ciljeva i usluga Centra, komunikacija sa fakultetima, studentskim organizacijama, medijima, internet promovisanje na društvenim mrežama,
 • terenski/istraživa?ki rad – promo aktivnosti na Info punktovima Centra na fakultetima: promovisanje Centra, informisanje studenata o aktuelnim aktivnostima i programima Centra, anketiranje studenata za potrebe CzRK,
 • pisanje izveštaja, priprema promo materijala, unos i obrada upitnika itd.

Uslovi konkursa:

 • konkurs je otvoren za studente svih fakulteta Univerziteta u Beogradu,
 • motivisanost,
 • izražene prezentacione veštine,
 • želja za u?enjem,
 • fleksibilnost,
 • veštine pisane i usmene komunikacije,
 • spremnost za rad u timu,
 • poznavanje programa MS Office.

Za praksu se možete prijaviti slanjem vaše biografije (CV), motivacionog pisma i kratkog teksta ili prezentacije na temu „Šta bi studenti trebalo da znanju o Centru za razvoj karijere“ do 22. avgusta 2014. na  centar@razvojkarijere.bg.ac.rs sa naznakom PRAKSA PR-a.

Izvor: Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *