Nedelja uoči Uskrsa u hispanskim zemljama

U ve?ini hispanskih zemalja obeležavanje vaskrsa Isusa Hrista smatra se najve?im i najvažnijim slavljem u toku godine. Održavaju se religijske proslave zvane procesije koje uglavnom organizuje jedno ili više bratstava.

Velika nedelja u Sevilji

Velika nedelja u Sevilji

U Španiji u procesijama u?estvuju pokajnici (nazarenos), koji nose šiljate kape koje su karakteristi?ne za ovu zemlju i zovu se capuces, capirotes, capillos i capiruchos xrdp 다운로드. Deo kape je i maska koja prekriva lice kako bi se o?uvala anonimnost pokajnika. Isto postoji i u Ekvadoru gde se pokajnici zovu los cucuruchos. Proslave u Sevilji su najviše uticale na na?in proslave Velike nedelje (Semana Santa) u mnogim hispanskim zemljama Amerike 정보통신망법 다운로드.

U Kolumbiji proslave po?inju sa praznikom Cveti (Domingo de Ramos) i ovim proslavama se završava Veliki post (Cuaresma). Jedna od najpoznatijih proslava u Kolumbiji se održava u gradu Mompoks (Mompox). U ?etvrtak pre praznika Cveti, vernici odlaze do gradske crkve predvo?eni pokajnicima koji su obu?eni u tirkizne odore Everon TV. Kada do?u do crkve, ga?aju njena troja vrata kamenjem ili bilo ?im ?vrstim dok god se vrata ne otvore. Ovaj ?in predstavlja podsetnik na nekadašnji sukob izme?u hriš?anskih redova Dominikanaca, Jezuita i Avgustinaca. Proslavu su i osmislili ovi redovi i predstavlja jednu od najdužih tradicija vezanih za proslave tokom Velike nedelje, zbog ?ega je proglašena za Svetsku kulturnu baštinu Uneska 루리웹 다운로드. U Nikaragvi se na jutro praznika Cveti održava procesija zvana Procesija palmi (Procesión de las palmas) ili više poznata u ovoj zemlji kao Procesija magarice (Procesión de la Burrita). U toku ove procesije na magaricu se stavlja statua Isusa Hrista u prirodnoj veli?ini ili ?ovek koji ga predstavlja sa sve njegovom odorom. Magarica zajedno sa Isusom prolazi kroz ulice pra?ena sveštenicima, ljudima koji nose liš?a palme i veselom muzikom zvanom chicheros koja je tipi?na za Nikaragvu Apink five download.

U Venecueli u nekim gradovima na Veliki petak (Viernes Santo) postoji tradicija da se traži sedam gran?ica ruzmarina zbog verovanja da mogu da odbiju munje i gromove (rayos y centellas). Zbog ovog obi?aja je nastala ?esta izreka „više tražen od gran?ice ruzmarina“ (más buscado que palito de romero). U Boliviji, pogotovo u ruralnim podru?jima, smatra se da s obzirom da je Bog umro i ne vidi šta se dešava na Veliki petak u svetu, nije grešno krasti 써니힐 mp3 다운로드. Njihovi gresi ne?e biti uzeti u obzir na taj dan.

?esta tradicija u nekim španskim gradovima, kao i u Venecueli, Meksiku, Urugvaju, Paragvaju, ?ileu i Peruu je Judina proslava (Fiesta del Judas) koja se sastoji u spaljivanju lutke koja simbolizuje Judu koji je izdao Hrista. Ovaj doga?aj se naj?eš?e dešava na dan Uskrsa (Pascua, Domingo de Resurrección).

Tepih od cve?a i obojene piljevine na ulici

Tepih od cve?a i obojene piljevine na ulici

U Meksiku jedni od najpoznatijih doga?aja tokom Velike nedelje održavaju se u delu glavnog grada koji se zove Istapalapa (Iztapalapa) fastcopy 한글 다운로드. Izvode se predstave posve?ene stradanju Isusa Hrista u kojima u?estvuju hiljade ljudi. Ove manifestacije okupljaju više miliona hriš?ana, u ?emu se i sastoji njihov zna?aj, jer ih ?ini jednim od najvažnijih simbola i tradicija Meksika. Ono što ih razlikuje od ostalih doga?aja koji se slave tokom Velike nedelje u Latinskoj Americi jeste da nisu kolonijalnog porekla, ve? su nastali u vreme epidemije kolere u XIX veku kada su se ljudi molili Bogu da ih spasi od nje I regreting. Tokom ovih manifestacija mnogo ljudi nosi krstove ili ide boso kako bi se o?istilo od svojih grehova.

U El Salvadoru, Gvatemali i Hondurasu se prave veliki tepisi od cve?a i bojene piljevine koji se prostiru na ulice. Ovi tepisi su kratkog veka jer nestanu prolaskom prvih hriš?ana. U Argentini se prave velike slike koje se zovu las ermitas i deo su tradicije te zemlje movie puppet. Sastoje se u prikazu odre?ene slike o stradanju Hrista koja se ukrašava raznim semenkama, kukuruzom, kafom, laticama i suvim cve?em, koje je naj?eš?e iz porodice biljaka koja se zove siemprevivas, što nosi odre?enu simboliku.

Jineteada gaucha na manifestaciji Semana Criolla de la Rural del Prado

Jineteada gaucha na manifestaciji Semana Criolla de la Rural del Prado

U Urugvaju se Velika nedelja zove Nedeljom turizma (Semana de Turismo) i nema religijska obeležja. Tokom ove nedelje se organizuju razne manifestacije vb6 다운로드. Jedne od najpoznatijih su biciklisti?ka manifestacija Vuelta Ciclista del Uruguay i manifestacije Semana Criolla de la Rural del Prado i Criolla del Parque Roosevelt, posve?ene sportu jineteada gaucha, koji je tradicionalan konji?ki sport u Argentini, Paragvaju, Urugvaju i na jugu Brazila.

Autor teksta: Emilija Kesi?

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *