Konkurs za praksu u Smart kolektivu

Tokom ?etvoromese?ne prakse u Smart kolektivu, asistent/asistentkinja ?e imati priliku da u?estvuje u svim fazama planiranja i sprovo?enja projekata iz razli?itih oblasti, u organizaciji konferencija, treninga, volonterskih akcija i drugih doga?aja, kao i u komunikaciji sa kompanijama, donatorima i organizacijama civilnog društva Free peacock. Rok za prijavu je 15. mart 2014. godine.

http://bit.ly/1fCNGj5

Smart kolektiv je dinami?na i kreativna organizacija civilnog društva iz Beograda, posve?ena pronalaženju inovativnih rešenja za sve brojnije društvene izazove Three Kingdoms Electric 2 Plus. Polaze?i od ideje povezivanja biznisa i društva, Smart kolektiv nalazi na?ine da iskustva i logiku biznisa primeni u rešavanju društvenih problema, pomaže kompanijama da artikulisano i strateški sara?uju sa zajednicom, a raznim društvenim grupama da zainteresuju poslovni svet za svoje potrebe i inicijative 레드햇 리눅스 7.3 다운로드. Smart kolektiv osmišljava i realizuje programe koji pokre?u pozitivne promene, deluju?i kroz ?etiri klju?na programa: društveno odgovorno poslovanje, socijalne inovacije, preduzetništvo mladih i socijalni marketing word smart 다운로드.

Zaduženja:

 • Logisti?ka i administrativna podrška koordinatorima projekata pri implementaciji projektnih aktivnosti;
 • Komunikacija sa partnerima – kompanijama, donatorima i organizacijama civilnog društva;
 • Priprema dokumenata, izveštaja i prezentacija u saradnji sa koordinatorima projekata Food Exhibition 2018 Download.

Smart kolektiv vam nudi:

 • Priliku za usavršavanje i sticanje radnog iskustva kroz rad sa stru?nim pojedincima i organizacijama;
 • Mogu?nost saradnje sa najve?im i najodgovornijim kompanijama, uglednim doma?im i me?unarodnim institucijama i organizacijama;
 • Priliku da budete deo dinami?nog i kreativnog okruženja;
 • Mese?nu nov?anu nadoknadu (fiksni iznos) koja je namenjena refundaciji osnovnih troškova prakse (npr 손 the guest 1화 다운로드. lokalni transport i troškovi ishrane);
 • Potvrdu o obavljenoj radnoj praksi po završetku prakse.

Idealni kandidati/kinje su:

 • Student/kinje završnih godina, master studija ili mladi diplomci;
 • Zainteresovani/e za CSR (društveno odgovorno poslovanje), socijalno preduzetništvo i preduzetništvo mladih;
 • Sposobni/ne za samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku Internet Explorer 12.

Na?in prijave

Pošaljite CV i motivaciono pismo na office@smartkolektiv.org i na (CC) praksa@razvojkarijere.bg.ac.rs sa naslovom Praksa u Smartu do 15 아미타경 mp3 다운로드. marta 2014. godine.

Izvor: Univerzitetski centar za razvoj karijere

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *