Praksa u PR službi Društva hispanista

Društvo hispanista je raspisalo dvomese?nu praksu iz oblasti odnosa sa javnoš?u 한컴타자연습 무료 다운로드. ?etvoro praktikanata ?e imati prilike da pomognu u promociji Društva i svih njegovih sekcija, kao i da poha?aju radionice na relevantne teme iz ove oblasti activesync. Rok za prijavu je 20. mart.

DRUŠTVO-LOGO copy

Trajanje prakse: 2 meseca, od 20 화이어폭스 다운로드. marta do 20. maja (potrebno je da praktikanti izdvoje bar sedam sati nedeljno za izvršavanje predvi?enih aktivnosti).

Potreban broj praktikanata: 4

Zaduženja:

  • administracija profila Društva hispanista i ?asopisa Refleho na društvenim mrežama  na srpskom i španskom (redovno obaveštavanje o aktivnostima svih sekcija u okviru DH, o aktuelnostima sa španskog govornog podru?ja…);
  • pisanje newsletter-a;
  • razvijanje strategija za onlajn promotivne aktivnosti  i pove?anje komunikacije sa ?itaocima i pratiocima stranica;
  • promocija aktivnosti i projekata Društva hispanista u medijima 안녕 나의 소울메이트 다운로드.

Tokom prakse kandidati imaju mogu?nost da:

  • poha?aju 3 radionice o odnosima sa javnoš?u;
  • steknu osnovna znanja o onlajn promociji;
  • savladaju tehnike pisanja vesti, najava, saopštenja;
  • se upoznaju sa osnovama onlajn komunikacije i promocije, kao i veštinama potrebnim za dobar javni nastup cura 4.0 다운로드.

Kriterijumi za prijavu: poznavanje hispanistike i znanje španskog jezika; zainteresovanost za društvene mreže i onlajn komunikaciju; želja za usavršavanjem, inovativnost, preuzimanje inicijative, eti?nost u timskom radu 웹에서 mp3 다운로드. Prethodno iskustvo nije potrebno.

Na?in prijave i rok: poslati CV i motivaciono pismo do 20. marta na: prdrustvohispanista@gmail.com, sa naznakom „Prijava za praksu“ 메종일각 다운로드.

Uslovi: biti student Katedre za iberijske studije ili diplomirani filolog hispanista, kao i ?lan Društva hispanista 황당한 새벽의 저주 다운로드.

Napomena: ukoliko niste ?lan Društva hispanista, informacije o u?lanjenju možete prona?i na ovoj stranici Golden Gloves.

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju navedene uslove ne?e biti razmatrane.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Jeleni Baševi society poster template? na prdrustvohispanista@gmail.com.

Praktikanti ?e po završetku prakse dobiti pismo preporuke, a oni koji se budu najbolje pokazali, mogu postati aktivni ?lanovi tima za odnose sa javnoš?u i u?estvovati u daljem radu Društva hispanista i njegovim projektima.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *