Praksa u PR službi Društva hispanista

Društvo hispanista je raspisalo dvomese?nu praksu iz oblasti odnosa sa javnoš?u. ?etvoro praktikanata ?e imati prilike da pomognu u promociji Društva i svih njegovih sekcija, kao i da poha?aju radionice na relevantne teme iz ove oblasti. Rok za prijavu je 20. mart.

DRUŠTVO-LOGO copy

Trajanje prakse: 2 meseca, od 20. marta do 20. maja (potrebno je da praktikanti izdvoje bar sedam sati nedeljno za izvršavanje predvi?enih aktivnosti).

Potreban broj praktikanata: 4

Zaduženja:

  • administracija profila Društva hispanista i ?asopisa Refleho na društvenim mrežama  na srpskom i španskom (redovno obaveštavanje o aktivnostima svih sekcija u okviru DH, o aktuelnostima sa španskog govornog podru?ja…);
  • pisanje newsletter-a;
  • razvijanje strategija za onlajn promotivne aktivnosti  i pove?anje komunikacije sa ?itaocima i pratiocima stranica;
  • promocija aktivnosti i projekata Društva hispanista u medijima.

Tokom prakse kandidati imaju mogu?nost da:

  • poha?aju 3 radionice o odnosima sa javnoš?u;
  • steknu osnovna znanja o onlajn promociji;
  • savladaju tehnike pisanja vesti, najava, saopštenja;
  • se upoznaju sa osnovama onlajn komunikacije i promocije, kao i veštinama potrebnim za dobar javni nastup.

Kriterijumi za prijavu: poznavanje hispanistike i znanje španskog jezika; zainteresovanost za društvene mreže i onlajn komunikaciju; želja za usavršavanjem, inovativnost, preuzimanje inicijative, eti?nost u timskom radu. Prethodno iskustvo nije potrebno.

Na?in prijave i rok: poslati CV i motivaciono pismo do 20. marta na: prdrustvohispanista@gmail.com, sa naznakom „Prijava za praksu“.

Uslovi: biti student Katedre za iberijske studije ili diplomirani filolog hispanista, kao i ?lan Društva hispanista.

Napomena: ukoliko niste ?lan Društva hispanista, informacije o u?lanjenju možete prona?i na ovoj stranici.

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju navedene uslove ne?e biti razmatrane.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Jeleni Baševi? na prdrustvohispanista@gmail.com.

Praktikanti ?e po završetku prakse dobiti pismo preporuke, a oni koji se budu najbolje pokazali, mogu postati aktivni ?lanovi tima za odnose sa javnoš?u i u?estvovati u daljem radu Društva hispanista i njegovim projektima.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *