Volontiranje u NVO „IAN“

      Нема коментара на Volontiranje u NVO „IAN“

Nakon uspešno realizovane saradnje u proteklim semestrima, Društvo hispanista u saradnji sa Me?unarodnom mrežom pomo?i „IAN“ raspisuje novi konkurs za volontiranje 영문 커버레터 다운로드.

IAN Telecentar, Edukativni odsek doma?e nevladine organizacije IAN – Me?unarodna mreža pomo?i, raspisuje konkurs za volontera 무료 음악 감상 다운로드. IAN Telecentar angažovan je na približavanju koncepta celoživotnog u?enja svim stanovnicima Srbije i posebno promocije digitalne pismenosti i pristupa informaciono-komunikacionim tehnologijama Maxim Korea download. IAN Telecentar je ?lan evropske mreže Telecentri Evrope i svake godine kao nacionalni koordinator za Srbiju u?estvuje u sprovo?enju evropske kampanje Onlajn nedelja sa ciljem da se promoviše koriš?enje ra?unara i Interneta u našoj zemlji.

Trajanje: 1 mesec, 2- 4 sata dnevno (fleksibilno). Po?etak prakse: 03.03.2014.

Zaduženja: podrška u pripremi i realizaciji kampanje „Onlajn nedelja“, prevo?enje (sa srpskog jezika na engleski i obratno), pisanje i objavljivanje veb ?lanaka na temu koriš?enja interneta, dobrobiti, bezbednosti dece, i sl. na razli?itim portalima i društvenim medijima, kao i u?eš?e u razvijanju promotivnih materijala za kampanju.

Kriterijumi za odabir: odli?no poznavanje rada na ra?unaru, znanje engleskog jezika, veštine pismenog izražavanja, kreativnost, visoka motivacija i želja za u?enjem.

Na?in prijave i rok: poslati  kratak CV i motivaciono pismo do 26. februara mejlom na praksedh@gmail.com, sa naznakom „Volontiranje-IAN“.

Uslovi: biti student hispanistike/diplomirani hispanista, kao i ?lan Društva hispanista.

Napomena: ukoliko niste ?lan Društva hispanista, informacije o u?lanjenju možete prona?i na ovoj stranici.

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju navedene uslove ne?e biti razmatrane.

Sve potrebne informacije o prijavljivanju možete na?i na ovom linku na ovom linku.

Volonteri ?e po završetku volontiranja dobiti pismo preporuke.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *