Konkurs za koordinatora sekcije za studentske prakse Društva hispanista

Sekcija za studentske prakse ve employment rules? godinama uspešno sara?uje sa mnogim praksodavcima, omogu?avaju?i da studenti hispanistike, kao i diplomirani hispanisti steknu prakti?na iskustva iz oblasti metodike, prevo?enja, novinarsta…

http://www.drustvohispanista.rs/Zaduženja: Odabrani kandidat ?e se uz nadzor i pomo Download The Director's Edition by Park Hwa-young? drugog koordinatora studentskih praksi baviti traženjem potencijalnih praksodavaca, stupa?e u kontakt sa njima i ugovarati uslove prakse.

Kriterijumi za odabir: odgovorna, ta?na, komunikativna, posve?ena osoba, sa izraženim organizacionim sposobnostima, sposobna kako za individualni, tako i za timski rad, aktivni korisnik Microsoft Office paketa, GoogleDrive-a, kao i interneta Hitman 2007 download. Nije potrebno iskustvo.

Na?in prijave i rok: poslati kratak CV i motivaciono pismo do 1 Download Android Studio 2.3.3. marta na e-mail: praksedh@gmail.com, sa naznakom „Prijava na konkurs – Koordinator studentskih praksi“ youtube 캡션 다운로드.

Uslovi: biti student hispanistike/diplomirani hispanista, kao i ?lan Društva hispanista magnificent background music.

Napomena: ukoliko niste ?lan Društva hispanista, informacije o u?lanjenju možete prona?i na ovoj stranici Pokémon White 2.

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju navedene uslove ne?e biti razmatrane.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *