Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2013. godinu

U cilju podsticanja boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za nau?no-istraživa?ki i stru?ni rad studenata, podsticanja kreativnog i kriti?kog mišljenja, studentima osnovnih akademskih studija, odnosno integrisanih akademskih studija, Univerzitet u Beogradu svake godine dodeljuje nagradu za najbolji nau?no-istraživa?ki i stru?ni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izra?en u prethodnoj kalendarskoj godini freefilesync 다운로드.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu se podnositi na konkurs Twitch streaming.

Nagra?eni radovi se štampaju u posebnom zborniku, ?iji je urednik prorektor za nauku i objavljuju se na internet stranici Univerziteta Download custom skins.

Rok za prijavljivanje radova na konkurs je 15. maj 2014. godine.

U prilogu svakog rada dostavlja se zape?a?ena koverta na kojoj je nazna?ena šifra rada, a u kojoj su podaci o autoru rada i to: ime i prezime, godina studija, studijski program, kontakt adresa i telefon.

Radovi se dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi – nepotpisani, sa šifrom i kratkom stru?nom ocenom fakulteta odgovornoj osobi na fakultetu. Odgovorna osoba na Filološkom fakultetu je prodekan za nastavu, prof. dr Ljiljana Baji?.

Izvor: Univerzitet u Beogradu

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *