Trening asertivnosti

      Нема коментара на Trening asertivnosti

Imate problema u komunikaciji 2018 달력? Teško izražavate svoje želje i potrebe? ?esto ulazite u sukobe sa drugim ljudima? Ne umete da kažete „ne“? Ukoliko je odgovor na bilo koje od ovih pitanja potvrdan, a uz to ste i student, prijavite se za drugi asertivni trening koji se realizuje u okviru projekta „Pri?ajmo o tome“ neformalne organizacije „Promena“ koji podržava Kancelarija za mlade Beograda Knox MultiDrive Download. Dvodnevni trening ?e se održati 18. i 19. januara u Info room-u.

Asertivni trening predstavlja uvežbavanje veština komunikacije iz pozicije samopoštovanja weblogic 9. Na njemu polaznici u?e kako da se postave za sebe, kako da konstruktivno izražavaju svoje mišljenje i želje i na isti na?in rešavaju konflikte s drugima. Asertivno komuniciranje pomaže pojedincu da bude produktivniji u zauzimanju za sebe i da razvije kvalitetne odnose s drugim ljudima.

Polaznici ovog treninga nau?i?e :

  • da slobodno i samouvereno izražavaju svoje mišljenje, stavove, želje i potrebe;
  • kako da, poštuju?i i sebe i druge, na asertivan na?in, ostvare svoje ciljeve;
  • kako da prepoznaju i izbegnu manipulaciju;
  • kako da upute i prime kritiku i pohvalu;
  • kako da u?u ili iza?u iz konflikta i reše ga na obostranu korist;
  • kako da kažu „ne“ i ostanu u dobrim odnosima;
  • kako da podstaknu samoodgovornost i rade na li?nom razvoju.

Trening traje 2 dana, po 4 sata. Prvi dan posve?en je razumevanju asertivne komunikacije, kao i sopstvenih reakcija i emocija koje se javljaju u odnosima sa drugim ljudima. Drugog dana ?e ste?ena teorijska znanja biti primenjena u praksi, na li?nim primerima u?esnika.

Rad je grupni i obuhvata predavanje, prezentaciju, diskusije, igranje uloga, analizu doga?aja i me?usobnu razmenu iskustava. Autorka i voditeljka treninga je master psihologije i REBT savetnica Bojana Obradovi?.

Trening se realizuje u okviru projekta „Pri?ajmo o tome“, koji je pokrenula neformalna organizacija „Promena“.

Vreme i mesto održavanja treninga:

Trening se održava 18. i 19. januara 2014. godine, u terminu od 12 do 16h, u Info room-u (ul. 1300 kaplara 2; bo?ni ulaz Zadužbine Ilije M. Kolarca – Studentski trg br. 5). Zbog ograni?enog broja mesta prijava je neophodna.

Ko može da se prijavi i kako?

Mogu da se prijave svi zainteresovani studenti, tako što ?e poslati kratku biografiju sa obaveznim kontakt podacima i kratko motivaciono pismo u kome ?e objasniti zašto žele da u?estvuju na treningu. Prijava se šalje na e-mail adresu edukativnisektor@pricajmootome.rs, najkasnije do 17. januara u 12h.

Na osnovu poslatih dokumenata bi?e odabrano 25 polaznika, a svi prijavljeni kandidati bi?e u najkra?em roku obavešteni o prijemu i ishodu svoje prijave.

Za dodatne informacije o treningu i celokupnom projektu „Pri?ajmo o tome“ možete se obratiti na adresu info@pricajmootome.rs ili putem Facebook stranice projekta.

Izvor: Kancelarija za mlade Beograda

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *