Ministarstvo omladine i sporta poziva studente da postanu volonteri

Ministarstvo omladine i sporta odlu?ilo je da napravi projekat koji ?e povezati studente u Srbiji i sport 코난쇼 다운로드. Rok za prijavljivanje je 31. januar.

U pitanju je projekat koji ?e omogu?iti studentima da besplatno koriste odre?ene sportske objekte, opremu i termine 나쁜 녀석들 2 다운로드. U organizaciji je predvi?eno da postoje slede?i sektori za odgovaraju?a znanja i studijske programe:

  • Sektor za IKT i informisanje (10 studenata u Beogradu) ETF, Ra?unarski fakultet, FIT, FON-ISIT, Visoka ETŠ i drugi ovde nenavedeni akreditovani studijski programi u struci 쇼콜라 소설 다운로드.
  • Sektor za finansije, marekting i projekte (10 studenata u Beogradu) Ekonomski fakultet , FON – menadžment i organizacija i drugi ovde nenavedeni akreditovani studijski programi u struci xbox360 롬 다운로드.
  • Sektor za strane jezike i me?unarodnu saradnju (32 studenta u Beogradu). Mora postojati minimalno znanje stranog jezika, B2 nivo.

(Poželjni su Filološki fakultet i Fakultet politi?kih nauka, me?unarodni odnosi i drugi ovde nenavedeni akreditovani studijski programi u struci 일상의 관계 다운로드. U istom rangu prihvati?e se i prijave kandidata kojima je to maternji jezik ili je kandidat živeo u inostranstvu ili ima sertifikat iz tog jezika, nivo B2 minimalno) 속청 영어 다운로드.
Traži se znanje jednog od ovih jezika 화이트 라이언 찰리 다운로드.

  • Sektor za logistiku i smeštaj (10 studenata u Beogradu) Saobra?ajni, Geografija-turizmologija, Viša turisti?ka i drugi ovde nenavedeni akreditovani studijski programi u struci full version of Paladoc.
  • Sektor za zdravu ishranu, suplementaciju, ANTI doping i sportsku medicinu (10 studenata u Beogradu). Studijski programi: Medicinski fakultet Beogradskog univerziteta, Medicinski fakultet, Vojnomedicinska akademija, Stomatološki fakultet, Farmaceutski fakultet, Viša medicinska škola i drugi ovde nenavedeni akreditovani studijski programi u struci Treasure Hunter Claire.
  • Sektor za neposrednu organizaciju sporta i fizi?ke aktivnosti (78 studenata u Beogradu). Važna napomena: ovde se ne misli na trenere, profesore, instruktore ili prezentere fizi?ke aktivnosti, ve mojave 다시 다운로드? na organizatore doga?aja !

(FON – menadžment i organizacija, Fakultet sporta i fizi?ke kulture i drugi ovde nenavedeni akreditovani studijski programi u struci. U istom rangu prihvati?e se i prijave kandidata koji se bave ili su se bavili nekim sportom ili fizi?kom aktivnoš?u duže od pet godina)

Prijavljivanje je preko mejla praksa@mos.gov.rs i to tako što pošaljete svoj kratak CV i nazna?ite sektor za koji se prijavljujete.
Više informacija i detalja o konkursu i projektu možete pogledati na slede?em sajtu.

Izvor: Centar za razvoj karijere.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *