Zašto plagijat kad može original

      Нема коментара на Zašto plagijat kad može original

Udruženje Nomotehni?ki Centar Beograd održa?e 08 visual studio community 2015 한글판 다운로드. februara 2014. godine, od 10 do 15 ?asova edukativnu radionicu za pisanje nau?nih radova. Rok za prijavu je 31. januar 2014. 

Edukativna radionica osmišljena je da mladima na prakti?an na?in pruži informacije o tome šta je nau?ni rad, kako od ideje do zaklju?ka rada, kako osvežiti stare teme i prilagoditi ih aktuelnim, šta su autorska prava, kako se štite kao i primenu event marketinga u prezentovanju radova, s obzirom da su radovi najbolja vizit-karta 건담 게임 다운로드. Na kraju Edukativne radionice planirano je više tema kao preporuka za pisanje i svi u?esnici ?e imati priliku da objave kratke eseje, najviše do dve stranice, upravo na zadate teme sa zadatkom da svoje eseje dostave do 10.marta i tako se na?u u Zborniku Radionice, koji ?e biti zvani?no registrovan u Narodnoj Biblioteci Republike Srbije, sa ISSN brojem i COBISS.SR-ID brojem 벚꽃만월 다운로드. Za svakog u?esnika obezbe?en je štampani primerak i kao i PDF izdanje. Po završetku radionice u?esnici dobijaju sertifikat o prisustvu.

USLOVI:

  • Studenti osnovnih, master i doktorskih studija svih akreditovanih univerziteta u Republici Srbiji kao i regionu
  • Istraživa?i, bilo da su u radnom odnosu ili ne
  • Dobra volja 🙂

POTREBNA DOKUMENTA:

  • CV
  • Važe?i indeks (kopija prve stranice sa podacima, kao i dela gde je overen semestar) odnosno uverenje ili diploma o završenim osnovnim, master ili doktorskim studijama
  • Istraživa?i dostavljaju i kratko motivacioni pismo sa obaveznim spiskom objavljenih nau?nih radova.

Radionica ?e se održati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Bulevar kralja Aleksandra 67).

Za sve informacije o na?inu prijave, obratite se na neku od navedenih adresa:

Udruženje Nomotehni?ki Centar Beograd, od aprila meseca 2013. godine sprovodi Projekat objave radova u Zborniku Nova nau?na edukativna misao, koji ima za cilj da objava radova i edukacija bude dostupna svima bez obzira na ne?ije materijalne mogu?nosti.

Izvor: Nomotehni?ki Centar Beograd

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *