Program stručne prakse u Američkoj privrednoj komori u Srbiji

Program je namenjen svršenim studentima ili studentima završnih godina društvenih fakulteta iz oblasti ekonomije (marketinga), politi?kih nauka, menadžmenta, filologije, komunikacija i medija i ima za cilj da omogu?i prakti?an rad i stru?no usavršavanje iz razli?itih oblasti poslovanja Ameri?ke privredne komore u Srbiji, kroz usku saradnju sa zaposlenima u Izvršnoj kancelariji 개성시대 다운로드. Rok za prijavu je 22.12.2013.

Prepoznaju?i zna?aj stru?nog usavršavanja mladih ljudi, kao i neophodnost sticanja prakti?nih znanja i veština potrebnih za rad u modernim poslovnim sredinama, Ameri?ka privreda komora u Srbiji (AmCham) je kreirala program studentske prakse i stru?nog usavršavanja, koji se realizuje u Izvršnoj kancelariji AmCham-a 66일 습관 달력.

Tokom prakse, u zavisnosti od stru?ne spreme i interesovanja, studenti ?e imati mogu?nosti obavljaju neke od slede?ih aktivnosti:

I 하치이야기 다운로드. Administrativna i logisti?ka podrška u realizaciji AmCham-ovih doga?aja, seminara, specijalnih programa

 • Pra?enje prijavljenih u?esnika svih doga?aja i pomo? pri vo?enju evidencije prijava
 • Asistiranje pri kreiranju bedževa sa imenima za sve u?esnike zvani?nih doga?aja
 • Pomo? pri distribuciji elektronskih pozivnica za sve AmCham doga?aje
 • Kontaktiranje potencijalnih u?esnika pred sam doga?aj radi provere njihovog dolaska

II. Podrška u obavljanju dnevnih aktivnosti kancelarije

 • Asistiranje pri prijemu i preusmeravanju poziva, prosle?ivanju poruka, prijemu i slanju faksova
 • Asistiranje u pripremi sastanaka i neophodnih materijala potrebnih za održavanje sastanaka
 • Asistiranje prilikom ažuriranja AmCham-ove baze podataka – imena, adrese, telefoni, e-mail nalozi – predstavnika AmCham kompanija ?lanica

Praksa se realizuje radnim danima, u trajanju od 20 radnih sati nedeljno. Za sve vreme prakse, studenti ?e biti nadgledani od strane Rukovodioca kancelarije AmCham-a, a u zavisnosti od konkretnog zadatka, bi?e im dodeljeni mentori – zaposleni u Izvršnoj kancelariji AmCham-a.

Nakon uspešno završene prakse, studenti ?e dobiti uverenje o realizovanom programu prakse sa opisom zadataka i aktivnosti koje su obavljali.

Uslovi prakse

 • Studenti završnih godina Univerziteta u Beogradu sa Ekonomskog fakulteta (marketing), Fakulteta politi?kih nauka, Fakulteta organizacionih nauka i Filološkog fakulteta
 • Obavezno je odli?no znanje engleskog jezika
 • Odli?no snalaženje u MS Office-u (Word, Excel, PowerPoint)
 • Komunikativnost
 • Sposobnost rada u timu

Dokumentacija potrebna za prijavljivanje:

 • Radna biografija na srpskom ili engleskom jeziku i
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku

CV i motivaciono pismo slati na saradnja@razvojkarijere.bg.ac.rs, u subject upisati: AmCham praksa

www.amcham.rs

Izvor: Univerzitetski centar za razvoj karijere

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *