Konkurs za EMT mrežu

      Нема коментара на Konkurs za EMT mrežu

Otvoren je tre?i konkurs za European Master’s in Translation. Pravo na konkurs imaju univerziteti ?iji akademski kursevi ispunjavaju kriterijume predvi?ene standardima obrazovanja EMT mreže 세기말의 마술사 다운로드.

EMT (European Master’s in Translation) je partnerski projekat izme?u Evropske komisije i visokoškolskih institucija koje nude programe prevo?enja na nivou master studija 구글플러스 앱 다운로드. Jedan od bitnijih ciljeva EMT mreže jeste poboljšanje statusa prevo?enja kao profesije.

Vodi? za konkurisanje  (obratiti pažnju kako se šalje prijava i koja su dokumenta neophodna)

Pri konkurisanju, popuniti i poslati slede?e:

Ukoliko imate pitanja o EMT mreži ili o na?inu konkurisanja, kontaktirajte EMT slede?om mejl adresom: DGT-EMT-Selection2014@ec.europa.eu

Posebno se vrednuju programi (iako nisu od presudnog zna?aja pri kona?noj odluci) koji sara?uju sa visokoobrazovnim institucijama na me?unarodnom nivou ili u?estvuju u nacionalnim mrežama i koji su aktivni u istraživanju.

Više informacija na linku: http://bit.ly/1k7z1tt

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *