Konkurs za EMT mrežu

      Nema komentara na Konkurs za EMT mrežu

Otvoren je tre?i konkurs za European Master’s in Translation. Pravo na konkurs imaju univerziteti ?iji akademski kursevi ispunjavaju kriterijume predvi?ene standardima obrazovanja EMT mreže.

EMT (European Master’s in Translation) je partnerski projekat izme?u Evropske komisije i visokoškolskih institucija koje nude programe prevo?enja na nivou master studija. Jedan od bitnijih ciljeva EMT mreže jeste poboljšanje statusa prevo?enja kao profesije.

  • rok za konkurisanje: 16. decembar 2013.
  • rezultati konkursa: 2. jun 2014.

Vodi? za konkurisanje  (obratiti pažnju kako se šalje prijava i koja su dokumenta neophodna)

Pri konkurisanju, popuniti i poslati slede?e:

Ukoliko imate pitanja o EMT mreži ili o na?inu konkurisanja, kontaktirajte EMT slede?om mejl adresom: DGT-EMT-Selection2014@ec.europa.eu

Posebno se vrednuju programi (iako nisu od presudnog zna?aja pri kona?noj odluci) koji sara?uju sa visokoobrazovnim institucijama na me?unarodnom nivou ili u?estvuju u nacionalnim mrežama i koji su aktivni u istraživanju.

Više informacija na linku: http://bit.ly/1k7z1tt

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *