Budi Coolturan!!!

      Нема коментара на Budi Coolturan!!!

Projekat ’’Budi Coolturan’’ ve 프린터 다운로드? tre?u godinu za redom omogu?ava studentima organizacionih, umetni?kih i ostalih društvenih fakulteta da u?estvuju na dvodnevnom seminaru, koji obuhvata edukativni i prakti?ni deo 생일축하 mp3 다운로드.

Edukativni deo podrazumeva seriju predavanja predstavnika kulture, koji ?e studentima pokušati da približe kako se kultura razvija kod nas 슈렉 더빙 다운로드. Dok drugi deo obuhvata rešavanje studije slu?aja koja ima za ulogu približavanje i shvatanje pristupa samog poslovanja kulturnih institucija Housekeeper download.

Akcenat se stavlja na samo druženje i sinergiju znanja studenata umetni?kih i organizacionih veština, koje su potrebne za održivi razvoj kulture 달빛천사 다운로드. Prisutni ?e na samom projektu mo?i da prisustvuju izložbama, mini nastupima i performansama koje ?e pripremiti kolege sa umetni?kih fakulteta.

Cilj projekta je bu?enje i održavanje svesti kod mladih o zna?enju naše kulturne baštine 새소식 다운로드.

Projekat „Budi Coolturan“ ?e se održati 21. i 22. oktobra u prostorijama Ustanove kulture „Parobrod“ Prelude of Counterattack.

Program doga?aja

Ovogodišnji Budi Coolturan bi?e propra?en nizom predavanja, radionicom, panel diskusijom, studijama slu?aja i performansima pl sql 다운로드.

Prvog dana ?e se izme?u ostalog održati predavanja:

  1. Slavimir Stojanovi? Futro “Organizacija izložbe iz ugla jednog dizajnera“
  2. Fionn Zarubica “Why is Art Such A Bore“
  3. Timothy John Byford “Kultura u medijima”

Tako?e, pored njih, Pozorište na Terazijama ?e održati interaktivnu radionicu daju?i kriti?ki osvrt na probleme sa kojima se susre?u zajedno sa studentima, dok za kraj dana oko 16 ?asova možete ?uti obra?anje Beogradske filharmonije i rešenja timova koji su rešavali studiju slu?aja 타임패러독스 다운로드.

Drugi dan je posve?en predavanjima od strane:

  1. Slavoljub Pušica “Uspešan menadžment u muzejima”
  2. Aleksandra Savi Jean-Goddess 3? “PR u kulturi”
  3. Predavanje iznena?enja

Možete o?ekivati i razli?ite performanse od strane Re-Style, baletske škole Luj Davi?o, muzi?ko iznena?enje. Na kraju edukativnog dela možete ?uti prezentacije rešenja studija slu?aja za BITEF. Drugi dan završavamo sve?anim zatvaranjem i podelom sertifikata, kao i koktelom zatvaranja planiranog za 17 ?asova.

Studije slu?aja rade tri tima po ?etvoro za jednu instituciju, a mogu se raditi za: Beogradsku filharmoniju i BITEF. Studija slu?aja se dobija tri dana pre prezentovanja, a potrebno je uraditi .ppt prezentaciju rešenja. Dodatno prijavljivanje za radionicu i panel diskusiju nije neophodno. Svi polaznici koji u?estvuju na seminaru oba dana dobijaju sertifikat.

Prijave su otvorene do 14. oktobra!

Više informacija o prijavi i programu prona?ite na ovom linku.

Izvor: http://www.estiem.org.rs/srpski/budi-coolturan

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *