Konkurs za stipendiju studentima u Beogradu

      5 коментара на Konkurs za stipendiju studentima u Beogradu

Dodeli?e se 150 stipendija u?enicima srednjih škola (120 stipendija u?enicima gimnazija i srednjih stru?nih škola, 30 stipendija u?enicima umetni?kih škola) i 235 stipendija studentima visokoškolskih ustanova (115 stipendija studentima prirodno-matemati?kog usmerenja, 75 stipendija studentima društveno-humanisti?kog usmerenja i 45 stipendija studentima umetni?kog usmerenja) 한쇼 2018 무료 다운로드. Neto iznos stipendije za studente visokoškolskih ustanova je 13.000,00 dinara po korisniku stipendije. Stipendije koje se dodeljuju u?enicima i studentima ispla?uju se u više mese?nih rata rgb fusion 다운로드. Rok za prijavu je 11.07.2013. godine.

Uslovi:

 • da je student studija prvog stepena (osnovne akademske studije i osnovne strukovne studije) ili studija drugog stepena (master akademske studije);
 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda najkasnije do dana raspisivanja konkursa;
 • da je student ?ije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije;
 • da je student najmanje druge godine na nekoj od visokoškolskih ustanova ?iji je osniva 목소리의 형태 한글자막 다운로드? Republika Srbija, sa sedištem na teritoriji grada Beograda;
 • da ima uspeh sa najnižom prose?nom ocenom 9,50 tokom svih godina studija uz uslov davanja godine za godinu i ostvarenih najmanje 60 bodova po Evropskom sistemu prenosa i akumulacije bodova (u daljem tekstu ESPB) po godini studija;
 • da istovremeno ne prima više stipendija iz opštinskog, gradskog odnosno republi?kog budžeta.

Potrebna dokumenta:

 • uverenje o državljanstvu RS;
 • uverenje o prebivalištu izdato u MUP-u Republike Srbije;
 • fotokopija li?ne karte (izvod iz ?ita?a) studenta;
 • potvrda fakulteta o visini prose?ne ocene svih položenih ispita tokom studiranja do dana raspisivanja konkursa;
 • potvrda fakulteta o broju ostvarenih ESPB bodova po godini studiranja, za sve predhodne godine studiranja;
 • potvrda fakulteta da je student ?ije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije prvi put upisao odre?enu godinu studija u školskoj godini u kojoj je objavljen konkurs i da je sticao uslov davanja godine za godinu;
 • izjava podnosioca prijave koja je overena u opštini ili sudu, da nije korisnik drugih opštinskih, gradskih ili republi?kih stipendija ili, ukoliko je korisnik, da ?e se po dobijanju ove gradske stipendije odre?i drugih stipendija.

Redosled kandidata utvr?uje se na osnovu uspeha ostvarenog tokom studiranja. Uspeh ostvaren tokom studiranja vrednuje se visinom prose?ne ocene svih položenih ispita do dana raspisivanja konkursa. Kandidati se rangiraju prema ostvarenoj prose?noj oceni za vreme studiranja. Ukoliko dva ili više kandidata ostvaruje isti uspeh, prednost pri rangiranju ima?e kandidat koji ima više najviših ocena. Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Obrazac prijave za konkurs može se preuzeti u Sekretarijatu za obrazovanje i de?ju zaštitu Gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije 1, pisarnica (šalter br. 1 u prizemlju) ili na sajtu Gradske uprave grada Beograda na adresi: www.beograd.rs, u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

Prijave na konkurs treba dostaviti na adresu: Sekretarijat za obrazovanje i de?ju zaštitu Gradske uprave grada Beograda, Pisarnica, Kraljice Marije 1, Beograd, sa naznakom „Prijava za Konkurs za dodelu stipendija u?enicima srednjih škola i studentima visokoškolskih ustanova u 2013. godini”.

Komisija objavljuje predlog rang-liste u?enika i studenata, na koji svaki u?esnik konkursa ima pravo prigovora u roku od osam dana od njegovog objavljivanja na sajtu grada Beograda.

Obrazac za u?enike gimnazija, srednjih stru?nih i umetni?kih škola

5 thoughts on “Konkurs za stipendiju studentima u Beogradu

  1. ¿Qué pasa? Post author

   Draga Nina,

   Pokušali smo da pronađemo odgovor na tvoje pitanje, ali bez većeg uspeha.
   Naime, trenutno se ništa ne zna u vezi sa stipendijama Grada za ovu školsku godinu. Do sada se uzimao prosek svih položenih ispita sa oba nivoa studija do dana predaje dokumenata. Dakle za studente master studija to bi značilo: prosečna ocena osnovnih i master studija zajedno. Međutim, kako se promenila gradska vlast veliko je pitanje da li će, kada i na koji način stipendije biti dodeljenje. Čim konkurs bude objavljen postavićemo ga na našem sajtu.

   Veliki pozdrav,
   ¿Qué pasa? tim

   Reply
  1. ¿Qué pasa? Post author

   Draga Katarina,

   Pre svega se izvinjavamo na veoma zakasnelom odgovoru.
   Nažalost, odgovor na tvoje pitanje je veoma nepovoljan. Naime, gradska vlast je rebalansom buždeta ukinula studentske stipendije za ovu godinu. Nadamo se da će one biti vraćene naredne godine, ali za sada nikakve informacije o tome ne postoje. Celu vest o rebalansu budžeta možeš pročitati ovde.
   Veliki pozdrav,
   Tim platforme¿Qué pasa?

   Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *