KONKURS ZA STUDENTE – PUTUJEMO U EVROPU 2013.

Donator: Evropski pokret u Srbiji (EPuS)
Rok za prijavu: 30.06.2013 Ied the icon i love.
Država: Srbija
Oblast: Društvene nauke, Ekonomija, finansije, Jezici, književnost, Medicina, stomatologija,…
Nivo obrazovanja: Fakultet – Bachelor
Prijave mogu podneti isklju?ivo studenti završne godine fakulteta (osnovnih i master studija) i apsolventi, koji su na redovnim studijima na Univerzitetima u Srbiji, svi starosti do 26 godina, državljani Srbije koji poseduju pasoš 지니톡 pc 다운로드.
Cilj konkursa je da se omogu?i da 70 najboljih studenata završnih godina (studenti osnovnih i master studija i apsolventi) sa državnih i privatnih univerziteta u Srbiji leto 2013 samsung browser. godine provede kao ve?ina njihovih vršnjaka iz Evrope, putuju?i i upoznaju?i evropske vrednosti, gradove i narode. Pobednici na konkursu dobijaju: Inter-Rail karte (22 dana u kontinuitetu), Evropsku omladinsku platnu karticu Hypo Alpe Adria banke sa džeparcem, Wiener Städtische me?unarodno putno osiguranje i ISIC studentsku karticu za putovanje Evropom prema sopstvenom izboru tokom leta 2013 쿠로선배와 검은 저택 다운로드. godine.

Dokumentacija koja je potrebna da biste uspešno konkurisali:

  • Prijavni formular koji ?ete popuniti ?itko ili u ra?unaru (preporu?ljivo) i obavezno potpisati Welcome unattended download.
  • Formular preuzimate sa web stranice www.putujemouevropu.org
  • Potvrda o upisu poslednje godine ili apsolventskog staža koju izdaje fakultet 알집 프리 다운로드.
  • Potvrda o položenim ispitima i prose?nom ocenom tokom studija (izdaje fakultet). U slu?aju da je studenta master studija – neophodno je dostaviti potvrdu o prose?noj oceni tokom osnovnih studija i potvrdu o položenim ispitima sa master studija (u ukupnu prose?nu ocenu se ra?una aritmeti?ka sredina izmedju prose?ne ocene sa osnovnih studija i dosadašnje prose?ne ocene položenih ispita sa master studija) skyrim costumes.
  • Uverenje o prihodima po ?lanu doma?instva za period od 1. januara do 30. aprila teku?e godine koje je izdao nadležni opštinski organ iz mesta prebivališta kandidata 엄마의 직업 다운로드. Uverenje o primanjima po ?lanu doma?instva vadi se u Upravi prihoda opštine u kojoj student stanuje, a na osnovu potvrda o prose?nom primanju roditelja i izjave o broju ?lanova doma?instava 쿨 노보 다운로드. Za to je potrebno slede?e: zaposleni ?lanovi porodice treba da uzmu u preduze?u/ustanovi gde rade prosek primanja u za navedeni period, nezaposleni ?lanovi potvrdu sa biroa da su nezaposleni i Izjava o broju ?lanova doma?instva se popunjava i overava u opštini (obrazac se kupuje u opštini) mr free download. Napomena: Procedura je identi?na kao kad konkurišete za bilo koju stipendiju ili studentski dom.
  • Fotokopija prve strane pasoša (novi, biometrijski pasoš).
  • Fotokopija li?ne karte

Dodatna, opciona dokumenta:

  • Ukoliko je kandidat izgubio pasoš koji je prethodno posedovao, podnosi rešenje o izgubljenom pasošu.
  • Ukoliko je važe?i pasoš prvi koji poseduje, kandidat podnosi potvrdu o neposedovanju prethodnog pasoša.
Svi zainteresovani kandidati svoje prijave šalju isklju?ivo poštom na adresu:
Za konkurs «Putujemo u Evropu»
Evropski pokret u Srbiji
Kralja Milana 31
11000 Beograd
U razmatranje ?e biti uzete samo potpuno popunjene prijave, koje stignu na nazna?enu adresu.
Sve prijave poslate zaklju?no sa datumom završetka konkursa, 30. jun 2013. godine bi?e uzete u razmatranje. Prijave koje su poslate nakon datuma zatvaranja konkursa ili koje sadrže neta?ne podatke ne?e biti uzete u razmatranje.
Vise informacija na www.putujemouevropu.org

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *