Konkurs za praksu u udruženju Serbios Unidos

Društvo hispanista u saradnji sa udruženjem „Serbios Unidos 제자성경 다운로드? raspisuje  konkurs za sticanje prakse.

Udruženje gra?ana „Udruženja Srba Latinske Amerike“ je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodre?eno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti povezivanja srpske dijaspore u Latinskoj Americi sa svojom mati?nom državom, Republikom Srbijom i ja?anje svih oblika saradnje izme?u Republike Srbije i država Latinske Amerike Monmon.

Trajanje prakse: 2 meseca (po?etak prakse: 03.06.2013)

Zaduženja:  prevo?enje tekstova sa španskog na srpski jezik i obratno 건버드 pc 다운로드.

Kriterijumi za odabir: Odlu?ni, ta?ni, veoma motivisani kandidati, sa odli?nim znanjem španskog jezika, odgovorni prema poslu i preuzetim obavezama, voljni da u?e i da se usavršavaju, kandidati koji sebe vide u prevodila?kom pozivu i koji redovno koriste Internet, društvene mreže i Skype.

Rok za prijavu: poslati kratak CV i motivaciono pismo do 31.05.2013. na e-mail: praksedh@gmail.com , sa naznakom „Praksa – Serbios Unidos“. Sa kandidatima koji u?u u uži izbor bi?e obavljen intervju na španskom jeziku putem Skype-a za kona?ni izbor 2 praktikanta.

Uslovi: biti student hispanistike/diplomirani hispanista, kao i ?lan Društva hispanista.

Napomena: ukoliko niste ?lan Drustva hispanista, informacije o u?lanjenju možete prona?i na ovom linku.

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju navedene uslove ne?e biti razmatrane.

Ukoliko imate nedoumice u vezi sa prijavljivanjem na praksu, posetite deo FAQ na ovom linku.

 Praktikanti ?e po završetku prakse dobiti pismo preporuke.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *