Gostovanje dr Sanje Savkić na Filološkom fakultetu

Sala heroja, 18.04.2013 portsentry 다운로드. u 13:15h

Ambasada Meksika i Filološki fakultet u Beogradu pozivaju studente i sve zainteresovane na predavanje koje ?e održati dr Sanja Savki line bve4?, doktor istorije umetnosti, specijalizovana za umetnost starosedelaca ameri?kog kontinenta, a posebno majanske prehispanske umetnosti. Sanja Savki reminiscence of Sanulim? je bivši student Filološkog fakulteta, u me?uvremenu je magistrirala i doktorirala na Nacionalnom autonomnom univerzitetu u Meksiku (Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM), a studijska istraživanja realizovala u Meksiku, Gvatemali i Hondurasu internet mp4.

Tema: MAJANSKI JEZICI I PISMO

Danas postoji više od pet miliona ljudi koji govore nekim od majanskih jezika što predstavlja zna?ajan podatak, te ova lingvisti?ka porodica zauzima važno mesto me?u jezicima starosedelaca na ameri?kom kontinentu. Istovremeno toliki broj govornika svedo?i o tome da Maje nisu nestale nakon klasi?nog perioda, veoma uvreženoj ideji koja je, pre svega, senzacionalisti?kog karaktera. Na predavanju ?e biti re?i o 31 jeziku za koje se danas smatra da pripadaju majanskoj porodici, kao i o pismu starih Maja, koje je po?elo da se razvija ve? u takozvanom preklasi?nom periodu, o problemu koji se odnosi na pitanje na kom jeziku ili jezicima se pisalo i koje su podloge za pisanje koriš?ene. Bi?e prikazani neki od najvažnijih zapisa, kao i kratka istorija dešifrovanja ovog pisma u XX veku.

Izvor: Sajt Iberijskih studija na Filološkom fakultetu

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *