Konkurs za praksu u nevladinoj organizaciji Inicijativa za društvenu odgovornost

Konkurs

INICIJATIVA ZA DRUŠTVENU ODGOVORNOST POZIVA ZAINTERESOVANE STUDENTE I POSTDIPLOMCE DA SE PRIKLJU?E NJIHOVOM TIMU na poziciji – STAŽISTA

Inicijativa za društvenu odgovornost je nevladina i nestrana?ka organizacija,  a više o našem radu, realizovanim i planiranim projektima pogledajte na sajtu www.ido.rs ili facebook stranicihttp://www.facebook.com/nvoidors youtube video 다운로드.
Traže se  mladi ljudi koji imaju jaku želju za razvojem i usavršavanjem. Zainteresovani treba da pokažu odli?ne komunikacione veštine, otvorenost za u?enje i primenu nau?enog, izuzetnu fleksibilnost i samostalnost u radu, inicijativu, odgovornost i posve?enost poslu Second World War to survive to the end.

Uslovi:

 • Ako ste starosti izme?u 18 i 25 godina
 • Ako ste student ili ste nedavno diplomirali na Fakultetu politi?kih nauka – novinarsko-komunikološko odeljenje Univerziteta u Beogradu, Fakultetu za kulturu i medije Megatrend Univerziteta, Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, 도라마코리아 동영상 다운로드. Ohrabrujemo i studente i diplomce ostalih fakulteta društvenih usmerenja da se prijave, ukoliko sebe vide na ovoj poziciji.
 • Ako do sada niste bili u stalnom radnom odnosu
 • Ako posedujete znanje engleskog jezika
 •  Ako ste elektronski pismeni

Nudi vam se:

 • Mogu?nost da steknete radno iskustvo i kontakte korisne za vašu budu?u profesiju
 • Šansa da nau?ite nešto novo u dinami?nom radnom okruženju
 • Mogu?nost da usavršite svoje veštine i znanja

Detalji i logistika:

 • Poželjno je znanje iz pisanja kratkih vesti, on-line komunikacija, marketinga, novinarstva
 • Na konkurs se mogu prijaviti samo kandidati koji do sada nisu bili u stalnom radnom odnosu
 • Praksa nije pla?ena
 • Praksa se odvija u Beogradu, a Inicijativa za društvenu odgovornost ne?e pokrivati putne troškove kandidata
 • Kandidati koji budu primljeni pro?i ?e intenzivnu obuku
 • Praksa se sastoji u ure?ivanju newsletter-a, odabiru medijskih objava, press clipping-u, ure?ivanju veb sajt-a, on-line komunikaciji (Twitter, YouTube, Vimeo, Facebook), pisanju ?lanaka, pravljenju reportaža, intervjua i fotografija iz oblasti gra?anskog aktivizma, gra?ansko-politi?kih, socio-ekonomskih, kulturoloških i ekoloških tema 로켓 리그 다운로드.
 • Sve pozicije podrazumevaju rad od ku?e ili na terenu, 10 sati nedeljno tokom 5 meseci, uz mogu?nost produženja.

Kako se prijaviti New Year card?

Zainteresovani se mogu prijaviti slanjem CV-ja na srpskom jeziku i motivacionog pisma (do 500 re?i) na konkurs@ido.rs do 17 Coyote genuine download. marta u 23h.

Ukoliko imate preporuku profesora ili primerak nekog vašeg dosadašnjeg rada (to može biti istraživa?ki tekst, video materijal i svaka druga novinarska forma), pošaljite nam, jer vam to može dati prednost u odnosu na ostale kandidate em client 다운로드.

Samo kandidati koji pro?u prvi krug selekcije bi?e pozvani na intervju.

Inicijativa za društvenu odgovornost ?e se prilikom selekcije kandidata voditi politikom jednakih mogu?nosti za sve bez obzira na pol, etni?ku ili nacionalnu pripadnost, veroispovest, religiju, seksualno opredeljenje ili neko drugo li?no svojstvo 가디언즈 오브 갤럭시2 다운로드.

Za sve dodatne informacije o ovom konkursu i radu Inicijative za društvenu odgovornost možete se obratiti na e-mail adresu konkurs@ido.rs ili telefonom na 069/3438220

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *