Postanite Coca-Cola talenat

      Нема коментара на Postanite Coca-Cola talenat

Kompanija Coca-Cola Hellenic Srbija, ve 리디 구매한 책 다운로드?  sedmu godinu po?ev od 2006. pokre?e konkurs za stipendiranje studenata. Ova stipendija obezbe?uje bespovratnu nov?anu pomo? u iznosu od 2.000 evra godišnje po godini studija so-so-in-one mp3. Mogu se prijaviti svi studenti  koji su dali uslov za 3. godinu studija na bilo kom akreditovanom fakultetu, sa prosekom 8.50  ili više i koji pritom odli?no poznaju rad na ra?unaru i engleski jezik Gwangju Bank.

Pored nov?ane pomo?i kompanija pruža odabranim talentima mogu?nost stru?nog usavršavanja i prakse kroz rad na raznim projektima tokom cele godine, uz dodatnu mogu?nost da nakon evaluacije napretka i postignutih rezultata ?ak i ponudi mesto zaposlenog.

Od kada je program pokrenut, za u?eš?e se prijavilo više od hiljadu studenata, sa više od 45 državnih i privatnih fakulteta u Srbiji. Prijavljivali su se studenti iz Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, Bora, Prištine i mnogih drugih gradova. Me?u velikim brojem kvalitetnih kandidata, izabrana su 42 studenta – talenta koji poseduju strast za znanjem.

Ukoliko želite da budete deo ovog programa, ispunjavate gorepomenute uslove, prijavite se popunjavanjem formulara za prijavu uz koji je neophodno priložiti slede?a skenirana originalna dokumenta:

  1. Potvrdu fakulteta da student prvi put upisuje tre?u godinu studija.
  2. Potvrdu o prose?noj oceni tokom studiranja (uverenje o prose?noj oceni ili skenirane sve popunjene stranice indeksa)
  3. Li?nu kartu ili izbegli?ku legitimaciju.
  4. Biografiju, na engleskom jeziku, koja uklju?uje sve relevantne nastavne i vannastavne aktivnosti.
  5. Motivaciono pismo, tako?e na engleskom jeziku.

Od dodatnih uslova zna?ajno je naglasiti da nemate pravo konkurisanja ukoliko ste u bilo kakvim rodbinskim odnosima sa zaposlenima u kompaniji, ili ako ste i sami zaposleni. Uz to je obavezno državljanstvo Republike Srbije.

U odabiru kandidata postoje 4 etape. Prvo se pregledaju biografije i motivaciona pisma, potom svi studenti koji ispunjavaju uslove polažu test sposobnosti. Nakon toga izbor se sužava i procenjuju se kompetencije kandidata kroz stimulacione vežbe. U završnoj fazi sledi intervju sa odabranim studentima. Komisija koja se bavi odabirom selektuje najboljih 7 kandidata godišnje, i uvodi ih u program.

Za sve dodatne informacije posetite zvani?ni sajt ovog konkursa ili njihovu fejsbuk stranicu, gde pored korisnih odgovora na ?esta pitanja možete prona?i i simpati?ne zabavne sadržaje.

http://www.cchbc-talents.co.rs/

http://www.facebook.com/cctalenti?fref=ts

Konkurs je otvoren  do 1. februara, tako da požurite svi vi koji želite da iskoristite svoje talente i dobijete jedinstvenu priliku za napredovanje i sticanje znanja i iskustva.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *