Fransisko Franko

      1 коментар на Fransisko Franko

Kaudiljo, General, ili jednostavno Franko. Pod ovim imenom u Španiji to može biti samo jedna osoba – Fransisko Franko (Francisco Franco). Franko  je ro?en 4. decembra 1892. godine u Ferolu u Španiji u porodici koja je iznedrila brojne marince, od kojih je jedan bio i Frankov stariji brat Nikolas, tako da je Fransisko još kao dete želeo da nastavi tu tradiciju 스타워즈 7 다운로드.

Me?utim, kako je Španija u me?uvremenu izgubila svoje kolonije i više nije bilo toliko potrebe za marincima, Franko je pristupio vojsci. Sa samo 20 godina otišao je da ratuje u Maroku, gde je bio prime?en kao dobar oficir. U borbama, jednom prilikom je zadobio tešku povredu stomaka, ali je uspeo da preživi nakon ?ega su ga trupe Maroka nazvali ‘?ovekom sa mnogo sre?e’ 스트레칭 동영상 다운로드. Jedan karatak period boravio je u Španiji (1917-1920) kada je dobio ?in majora. Postao je i drugi ?ovek španske Legije stranaca i vratio se u Afriku gde je dalje nizao uspehe. Na po?etku tre?e decenije svog života imao je ?in poru?nika, a ubrzo se i oženio Marijom del Karmen Martines Valdes (María del Carmen Martínez Valdés) my girl's boyfriend. Ven?anju je kumovao kralj Alfonso XIII. Tri godine kasnije dobio je ?erku Mariju del Karmen, a 1928. postao najmla?i general u Španiji i direktor Vojne akademije u Saragosi.

Nakon izglasane republike u Španiji, Frankovo u?eš?e u poslovima je bilo smanjeno a Akademija je bila zatvorena.  Me?utim, kada je 1934. ugušio pobunu asturijskih levo orijentisanih rudara, njegova popularnost je naglo porasla. Postavljen na mesto šefa španske vojske, po?eo je da ja?a vojne institucije i da pooštrava diciplinu u redovima.

Po izbijanju gra?anskog rata Franko je zbog nesuglasica sa vladom izgubio svoj položaj, tako da se ubrzo pridružio pobunjenicima. Uvažavan od strane nekada podre?enih, lako je okupio vojsku oko sebe sa kojom je izvojevao to da vlada ustukne pred njim pa je imenovan za šefa države (Jefe del Estado) 1. oktobra 1936. Nemiri su trajali još tri godine, ali je Franko polako i sigurno utvr?ivao svoj položaj osnivaju?i partiju  Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista.

Iako je bio podržavalac Hitlerove ideje i fašizma, uspeo je da Španiju održi van Drugog svetskog rata, svestan njene izmu?enosti Gra?anskim. Kako je bio pro-monarhisti?ki orijentisan, po?eo je da bdi nad obrazovanjem tada desetogodišnjeg Huana Karlosa (Juan Carlos), budu?eg kralja Španije, koga ?e 1969. imenovati svojim naslednikom. Za vreme njegove vladavine štampane su poštanske marke i nov?i?i sa njegovim likom. Njegovi politi?ki protivnici i neistomišljenici bili su ubijani i proterivani, politi?ke partije zabranjene, novine cenzurisane. Dijalekti su bili potiskivani u korist kastiljanskog,a ženama su neka prava bila uskra?ena. Uživao je podršku Sjedinjenih država, a Španiju je uveo u UN 1955.

Kako mu se zdravlje pogoršavalo tokom šezdesetih godina, Franko je polako napuštao svoje funkcije, a Huan Karlos je postajao sve više pominjan u javnosti. Posle borbe s bolestima, me?u kojima je bila i Parkinsonova, Franko je pao u komu oktobra 1975. a dve nedelje pre svog 83. ro?endana 20. novembra, preminuo je. Huan Karlos je naložio da ga sahrane u Dolinu palih (Valle de los caídos), gde se nalaze i ostali borci pali u Gra?anskom ratu. Sahrani je prisustvovao ?ileanski diktator Augusto Pino?e, bolivijski diktator Hugo Banser kao i ameri?ki podpredsednik Nelson Rokfeler. Tako je završen period diktature, a po?eo period demokratizacije.

Kako je Frankova vladavina ostavila traga u istoriji, o njemu je napravljeno mnogo filmova koje možete pogledati. Evo nekih koje smo mi pronašli, samo kliknite na naziv koji ?e Vas odvesti do videa.

Španski gra?anski rat – Franko i nacionalisti

Franko, kaudiljo Španije

Taj ?ovek, Franko

i film koji je snimljen po Frankovom tekstu Raza koji možete pogledati ovde.

1 thought on “Fransisko Franko

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *