Nova praksa u Reflehu!

      Нема коментара на Nova praksa u Reflehu!

NOVINARSKA SEKCIJA DRUŠTVA HISPANISTA RASPISUJE

KONKURS ZA STICANJE PRAKSE U ?ASOPISU REFLEJO (REFLEHO)

 

Trajanje prakse: 2 meseca, 26.11.2012 – 26.1.2012 파이널판타지 7 다운로드. (vreme rada fleksibilno, po dogovoru);

Potreban broj praktikanata: 5 praktikanta;

Zaduženja: istraživanje, pra?enje aktuelnosti i doga?aja iz oblasti hispanistike, u?eš?e u radu na

terenu, pisanje izveštaja i ?lanaka za ?asopis Refleho, kratkih objava za internet stranicu i socijalne medije, u?estvovanje u dodatnim projektima novinarske sekcije, pružanje organizacione i administrativne podrške radu sekcije, prevo?enje microsoft toolkit 2.6.

Tokom prakse kandidati imaju mogu?nost: da savladaju novinarski stil pisanja, tehnike pisanja vesti, najava, saopštenja, intervjua, reportaža, istraživa?kog rada, da savladaju veštine koriš?enja socijalnih medija, da intervjuišu istaknute li?nosti iz oblasti hispanizma, da razviju organizacione sposobnosti, da objavljuju tekstove na drugim internet portalima sa kojimaRefleho sara?uje, da rade u dinami?nom i motivišu?em okruženju i budu deo kreativnog tima 나이트메어스쿨 다운로드.

Kriterijumi za prijavu: poznavanje hispanistike, sklonost ka pisanju, ta?nost, preciznost,

organizovanost, pouzdanost, otvorenost za promene i usavršavanje, inovativnost, preuzimanje

inicijative, eti?nost u timskom radu 피피티 폰트 다운로드. Nije potrebno prethodno iskustvo.

Rok za prijavu: poslati CV i motivaciono pismo do 23. novembra (uklju?uju?i i 23.11) na

e-mail: novinarskadh@gmail.com, sa naznakom „Prijava na konkurs za praktikante“ 신디케이트 다운로드.

Uslovi: biti student na Katedri za iberijske studije ili diplomirani filolog hispanista, kao i ?lan

Društva hispanista.

Napomena: ukoliko niste ?lan Društva hispanista, informacije o u?lanjenju možete prona?i na

linku: http://www.drustvohispanista.rs/static.php?id=3

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju navedene uslove ne?e biti razmatrane.

Sve potrebne informacije o radu novinarske sekcije možete na?i na linku:

http://www.reflejo.drustvohispanista.rs

Praktikanti ?e po završetku prakse dobiti pismo preporuke, a oni koji se budu najbolje pokazali, posta?e aktivni ?lanovi novinarske sekcije i ima?e prilike da ozbiljnije u?estvuju u daljem radu Društva hispanista i njegovim projektima.

Autor teksta: Reflejo

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *