Nova praksa- izdavačka kuća „Utopija“

      Нема коментара на Nova praksa- izdavačka kuća „Utopija“

Nakon uspešno realizovane saradnje,

Društvo hispanista u saradnji sa izdava?kom ku?om „Utopija“ raspisuje

KONKURS

za sticanje prakse u oblasti izdavaštva autodesk 123d 다운로드.

Utopija je izdava?ka ku?a osnovana 2003. godine s idejom da izborom specifi?nih naslova na najbolji na?in uti?e na širenje pisane re?i i kulture uopšte 49일 다운로드. Do sada je objavljeno preko 100 naslova veoma razli?ite tematike. Pre svega, to su istorijska dela koja na veoma pristupa?an, ali zato ne manje i utemeljen na?in, obra?uju pojedine oblasti o kojima na srpskom jeziku nema mnogo literature 딤스크린 다운로드. U filozofskoj ediciji objavljuju se naslovi klasi?nih filozofa, ali i savremenih autora. Muzika, ezoterija, mitologija, predanja, savremena književnost– samo su neke od tema kojima je posve?en zna?ajan deo produkcije. Posebno se isti?u knjige o Indijancima, uz pomo? kojih je oboga?eno razumevanje njihove kulture me?u ?itaocima u Srbiji.

Trajanje prakse: 1 mesec, 10- 14h (fleksibilno)- (po?etak prakse: 19.10.2012.)

 

Zaduženja: istraživanje tržišta španskih i latinoameri?kih knjiga preko Interneta i pisanje kratkih prikaza o prona?enim knjigama, ?itanje knjiga koje su španski i latinoameri?ki izdava?i ponudili Utopiji i pisanje prikaza o njima, pomo?ni poslovi u uredništvu, kao i pomo? na predstoje?em Sajmu knjiga.

Kriterijumi za odabir: odlu?ni, ta?ni, veoma motivisani kandidati, voljni da u?e i da se usavršavaju.

Rok za prijavu: poslati  kratak CV i Motivaciono pismo do 17. oktobra na e-mail: praksedh@gmail.com, sa naznakom „Praksa- Utopija“.

Uslovi: biti student hispanistike/diplomirani hispanista, kao i ?lan Društva hispanista.

Napomena: ukoliko niste ?lan Drustva hispanista, informacije o u?lanjenju možete prona?i na linku: http://www.drustvohispanista.rs/postanite_clan.htm

 Prijave kandidata koji ne ispunjavaju navedene uslove ne?e biti razmatrane.
Sve potrebne informacije o prijavljivanju na praksu možete na?i na ovom linku: http://www.drustvohispanista.rs/studentske_prakse.htm.

Ostale prakse možete na?i na ovom linku: http://www.drustvohispanista.rs/ponuda_praksi.htm.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *