Hulio Kortasar

      Нема коментара на Hulio Kortasar

Hulio Kortasar (Julio Florencio Cortázar Descotte) je argentinski intelektualac, prevodilac, esejista i jedan od najuticajnijih pripoveda?a XX veka 영웅전설4 다운로드. Ro?en je 1914.godine u Belgiji, ali ubrzo se preselio u Buenos Ajres. U detinjstvu je dosta ?itao Žil Verna i divio mu se celog života.

Uprkos protivljenju Vladi Huana Perona, emigrirao je u Pariz 시옥편 다운로드. Tu se bavio  prevo?enjem književnih dela, a bio je i prevodilac za UNESCO izvesno vreme. U kasnijim godinama bio je politi?ki aktivan, otvoreno podržavaju?i kubansku revoluciju  i Aljendeov režim 기아자동차 폰트 다운로드. Cenio je nadrealiste (kojima je u neku ruku i sam pripadao). Na njegovo stvaralaštvo su najviše uticali Žari i Lotreamon, a ne možemo zanemariti ni Borhesov uticaj, koji Kortasar naziva ‘moralnim’.

Kortasar pripada fantasti?nim realistima zajedno sa Borhesom, Sabatom i dr. To je najosobeniji vid hispanoameri?kog realizma, ?iji je cilj da se objasni stvarnost koju ne možemo da percipiramo ?ulima i ne možemo izraziti obi?nim jezikom. Ipak, Kortasara izdvaja iz ove grupe pisaca njegov specifi?ni spoj tradicionalnog ameri?kog ?udesnog sa evropskim ?udesnim, koje je doneo nadrealizam.

Pisao je poeziju (Salvo el crepúsculo), romane (Rayuela), eseje i ostalo (La vuelta al día en ochenta mundos). Svoju prvu zbirku pesama Presencias objavio je 1938. god. pod pseudonimom Hulio Denis. Ipak ono po ?emu se najviše isti?e i prepoznaje su kratke pri?e poput: Historias de cronopios y de famas, Todos los fuegos el fuego, Las armas secretas i druge.

Zanimljivo je da su nedavno  obajvljene njegove Sabrane  pri?e u dva opširna toma na srpskom jeziku.

Pogledajte intervju koji je Kortasar 1977. godine dao za TVE u emisiji A Fondo.

Na sajtu You Tube-a tako?e možete ?uti i Kortasarove pri?e koje ?ita on sam. Evo nekih:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *